Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
04 MARCH 2021

Học Công Nghệ Thực Phẩm, Công Nghệ Hóa Học, Công Nghệ Sinh Học….ra làm gì?

Dĩ nhiên là học xong làm gì cũng được bạn nhé, nhưng ở bài viết này CEFTworks chia sẽ những công việc đúng và gần chuyên môn ngành học để các bạn dễ hình dung và mở rộng phạm vi phát triển nghề nghiệp

MẢNG NHÀ MÁY

 • Nhân viên Quản lý sản xuất

 • Nhân viên vận hành máy

 • Nhân viên phối trộn sản phẩm

 • Nhân viên chiết rót sản phẩm

 • Thư ký sản xuất

 • Thư ký bảo trì

 • Nhân viên điều độ sản xuất

 • Nhân viên kế hoạch sản xuất

 • Nhân viên kho

 • Nhân viên an toàn lao động (HSE)

 • Nhân viên xử lý nước

 • Nhân viên quan trắc môi trường

 • Nhân viên quản lý chất lượng

 • Nhân viên kiểm soát chất lượng

 • Nhân viên đảm bảo chất lượng

 • Nhân viên phụ trách 5S và Kaizen

 • Nhân viên kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào

 • Nhân viên kiểm soát bán thành phẩm, thành phẩm

 • Nhân viên kiểm soát côn trùng

 • Nhân viên phòng thí nghiệm hóa lý

 • Nhân viên phòng thí nghiệm vi sinh

 • Nhân viên nuôi cấy mô

 • Nhân viên phòng thí nghiệm bao bì

Xem thêm: Câu hỏi phỏng vấn vị trí Quản lý Sản xuất

MẢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

 • Nhân viên cải tiến quy trình

 • Nhân viên nghiên cứu công thức sản phẩm

 • Nhân viên nghiên cứu tài liệu học thuật

 • Nhân viên đăng ký sản phẩm

 • Nhân viên chuẩn bị hồ sơ công bố

 • Nhân viên đánh giá cảm quan

 • Nhân viên bố trí thí nghiệm

 • Nhân viên nghiên cứu bao bì

 • Nhân viên chuyển giao công thức

 • Nhân viên xây dựng công thức gia công

 • Nhân viên thiết kế nhà máy

 • Nhân viên thiết kế hệ thống xử lý nước thải

MẢNG SALES VÀ MARKETING

 • Nhân viên nghiên cứu thị trường

 • Nhân viên sáng tạo nội dung chuyên môn

 • Nhân viên xây dựng thương hiệu sản phẩm chuyên môn

 • Nhân viên bán hàng kỹ thuật

 • Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

 • Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

 • Nhân viên phát triển kinh doanh

 • Nhân viên tư vấn khách hàng

MẢNG SOURCING (Không biết dịch tiếng Việt sao cho phù hợp)

 • Nhân viên đánh giá nhà cung cấp

 • Nhân viên mua hàng kỹ thuật

 • Nhân viên phát triển nhà cung cấp

 • Nhân viên kiểm soát quy trình

 • Nhân viên quản lý dự án

MẢNG F&B

 • Đầu bếp

 • Nhân viên tính toán giá thành sản xuất

 • Dinh dưỡng viên

Tìm hiểu: Làm Quản lý Sản xuất cần trang bị gì??

#CEFTworks – Đào tạo & chuyển giao nhân lực chất lượng cao

 

Viết bình luận của bạn: