Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
06 MAY 2022

Khóa ĐÀO TẠO Quản Lý Sản Xuất [Khai Giảng 15/05/2022]

Trong bất kì ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nào thì công việc của nhân viên quản lý sản xuất là đảm bảo tiến độ sản xuất kịp thời, số lượng cũng như chất lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn theo đúng kế hoạch đề ra.

Dựa trên nhu cầu thực tế, việc đào tạo nhân viên quản lý sản xuất cho học viên bao gồm nội dụng như sau:

- Tổng quan về Sản xuất và Quản lý sản xuất

- Xác định các nguồn lực cần cho quá trình sản xuất

- Lên kế hoạch, hoạch định các yếu tố trước khi sản xuất: nguyên liệu, nhân lực, phương pháp, thời gian, năng suất, lợi nhuận…

- Các phương pháp kiểm soát yếu tố trong quá trình sản xuất theo kế hoạch đề ra.

- Các phương pháp, công cụ làm tăng hiệu quả quản lý sản xuất, giảm rủi ro, giảm lãng phí đồng thời tăng lợi nhuận và chất lượng sản phẩm.

Ngay sau khóa học, học viên có thể áp dụng ngay một số công cụ trong quá trình học tập, làm việc ở các khối kiến thức về:

 • Vai trò & vị trí của sản xuất trong tổ chức
 • Mục tiêu của phòng sản xuất
 • Tương quan giữa sản xuất và các bộ phận liên quan
 • Quản lý Nguyên Vật Liệu, Máy móc, thiết bị & con người
 • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật sơ bộ
 • Lập kế hoạch sản xuất & báo cáo sản xuất
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm & an toàn lao động trong sản xuất
 • Thực hiện 5S trong sản xuất
 • Vận hành phần mềm SAP trong sản xuất
 • Kiến thức thực tế trong quá trình làm việc
 • Đăng ký khóa học qua email: ceftworks@gmail.com hoặc hotline 0935.314.588
 • Hoặc đăng ký online qua:https://ceftworks.com/khoa-quan-ly-san-xuat
 • Học phí: 2.500.000 VND đã bao gồm chi phí Tài Liệu, Chứng Nhận sau khóa học và cam kết hỗ trợ học viên sau khóa học.
 • Thời gian học: 03 ngày Chủ Nhật (15/05; 22/05; 29/05/2022)
 • Từ 8h30- 17:00h (Có nghỉ trưa)
 • Địa điểm đào tạo: Vặn phòng CEFTworks - 39C, đường số 06, Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức. 

 

Viết bình luận của bạn: