Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
11 NOVEMBER 2019

Xây Dựng & Vận Hành KPIs [10-11-2019]

Ngày 10/11/2019, CEFTworks đã tổ chức chương trình huấn luyện chuyên sâu về THIẾT LẬP, QUẢN LÝ & ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU (KPIs SETTING & IMPLEMENTING) cho 14 anh chị quản lý đến từ nhiều đơn vị như: AFI; Ajinomoto, VNFood; Satori; VJ Engineering; Olam; Hùng Phát; Tata Coffee, Masan Nutri...


Sau khóa huấn luyện các anh chị học viên đã nắm được:

- Cách phân bổ mục tiêu & ngân sách hàng năm
- Thiết lập mục tiêu cho bản thân, phòng ban & cấp dưới. Từ đó nâng cao năng lực cho bản thân và cả cấp dưới.


- Phương pháp 1:1 Coaching và 1:1 meeting.
- Xây dựng khung năng lực cho phòng ban


- Cách đánh giá công bằng trong công việc theo phương pháp STAR & START/AR

Và bắt tay vào áp dụng thực tế ngay trong công việc của mình!

(Liên hệ về khóa học: 0935.314.588 or ceftworks@gmail.com)

Viết bình luận của bạn: