Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
07 MAY 2019

Từ vựng chuyên môn Sales Kỹ Thuật

Muốn bán buôn gì thì cũng phải có kiến thức mới “mần ăn được”.  Nên ad chia sẻ một số từ vựng liên quan đến lãnh vực sales kỹ thuật dành cho các bạn đã, đang và sẽ làm sales nha.

 • MOQ Minimum Order Quantity: Lượng đặt hàng nhỏ nhất (Nó sẽ ảnh hưởng đến giá bán, bạn mua 1 lần 1 kg, giá sẽ phải cao hơn mua 1 lần 1 tấn)
 • Volume: Lượng hàng hóa/ nguyên liệu khách hàng có thể cần. Ví dụ khi nói volume của khách này là 10 tấn hương/ năm. Có nghĩa là khách này cần dùng 10 tấn hương để sản xuất.
 • Quotation: báo giá
 • Approval: Đồng ý
 • Cross sales: Bán chéo ( Đang bán chất diệt khuẩn, bán thêm chất hoạt động bề mặt cho khách…)
 • Debt: Công nợ Khách mua hàng trước, trả tiền sau 30, 45 ngày
 • Bad debt: Nợ xấu, nợ khó đòi
 • Sample: Mẫu (gửi cho khách thử)
 • Delivery: Giao hàng
 • After sales service: Dịch vụ sau bán hàng
 • Bidding: Đấu thầu
 • Trial: Thử nghiệm
 • Demo: Thử nghiệm
 • Zero batch: Mẻ sản xuất thử nghiệm
 • Scaleup: sản xuất mẻ lớp hơn
 • Scale down: sản xuất mẻ nhỏ hơn
 • Packaging: Bao bì
 • Repack: đóng gói lại (Ví dụ bao bì 200kg, có 4 khách muốn mua 50kg, thì phải khui ra đóng lại bao bì nhỏ hơn)
 • Lot: Lô sản xuất
 • Shelf life: Hạn sử dụng
 • Chemical compatibility: sự tương thích (chất này trộn vào chất nào thì ok)
 • Specification: Những đặc tính của sản phẩm (độ nhớt, độ bọt…)
 • COA: Certificate Of Analysis: giấy chứng nhận phân tích
 • FOB: Free On Board – Phương thức bán mà hàng giao lên tàu là bên bán hết trách nhiệm
 • CIF: Cost, Insurance, Freight (tiền hàng, bảo hiểm, cước phí). Nó thường được viết liền với một tên cảng biển nào đó, chẳng hạn: CIF Catlai
 • USP: Unique Selling Point đặc điểm bán hàng độc nhất
 • B2C: Business to customer: Bán hàng mà khách hàng là người tiêu dùng
 • B2B: Business to Business: Bán hàng mà khách hàng là doanh nghiệp.
 • Contract: Hợp đồng
 • Third party: Bên thứ ba
 • Rights & Responsibilities: Quyền lợi và trách nhiệm

(Next time update)

#CEFTworks – English for your job

 

Viết bình luận của bạn: