Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
26 NOVEMBER 2019

Trưởng Nhóm R&D (Food) - Tiền Giang

Giới thiệu về công ty: Công ty chuyên về sản xuất các sản phẩm trái cây sơ chế và thành phẩm phục vụ cho thị trường trong nước và quốc tế.

Trưởng nhóm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

 1. Tóm tắt công việc:

Trưởng nhóm R&D là người tham gia thực hiện các công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo phân công / hướng dẫn của trưởng phòng R&D và báo cáo kết quả / tiến độ của các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm lên trưởng phòng R&D.

 1. Yêu cầu về Bằng cấp – Kinh nghiệm:
 • Bằng cử nhân và / hoặc kỹ sư công nghệ thực phẩm
 • Có kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực hoặc trong lĩnh vực Chất lượng thực phẩm

 

 1. Năng lực:
 • Cẩn thận trong công việc
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có kiến thức về nguyên liệu / phụ gia thực phẩm (như màu thực phẩm, hương liệu thực phẩm…)
 • Có kiến thức về ngành chế biến trái cây
 • Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học văn phòng

 

 1. Nhiệm vụ: 
 • Tìm kiếm tổng hợp các thông tin kỹ thuật liên quan tới các dự án phát triển sản phẩm được giao
 • Tiến hành, giám sát, đo đạt các thí nghiệm, thử nghiệm liên quan tới việc phát triển sản phẩm
 • Tổng hợp dữ liệu, kết quả thí nghiệm thử nghiệm và báo cáo lên trưởng phòng R&D các thông tin này
 • Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm phẩm mới
 • Đưa ra những ý tưởng khả thi về sản phẩm mới: ví dụ như những loại sản phẩm mới hoặc những hương vị sản phẩm mới và tiến hành thực hiện các thí nghiệm thử nghiệm để hiện thực hóa những ý tưởng sản phẩm mới này
 • Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho bộ phận bán hàng trong quá trình làm việc với khách hàng
   
 1. Báo cáo
 • Báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng R&D.

 

Chúng tôi trọng dụng nhân tài thông qua chế độ lương & thưởng, đào tạo và đồng hành phát triển sự nghiệp. Nếu bạn nghĩ có thể đáp ứng được những yêu cầu trên, vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ : recruitment@francovietcareer.com

Viết bình luận của bạn: