Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
26 AUGUST 2020

Trưởng Ca Sản Xuất (Tây Ninh)

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Là người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp về năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản xuất và những vấn đề liên quan đến nhân sự trong một ca sản xuất.
  • Là người trực tiếp dưới quyền chỉ đạo của Quản đốc sản xuất  để thực hiện công việc hoạch định, xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, giải quyết các phát sinh trong phạm vi công việc SX được giao.
  • Là người đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của SX trong ca, trực tiếp giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất trong ca.
  • Chịu trách nhiệm trước Quản đốc sản xuất trong mọi quyết định liên quan đến hoạt động SX trong ca của xưởng nước ép trái cây, theo mức độ được giao quyền

Điều hành sản xuất theo đúng kế hoạch, đạt yêu cầu về nâng suất, sản lượng và chất lượng:.

- Tổ chức - điều hành mọi nguồn lực trong ca sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

- Chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên khi vượt quá khả năng.

- Kết hợp với QA/ QC để cùng kiểm tra các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm đảm bảo nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đạt chất lượng trong suốt quá trình sản xuất.

- Tổ chức NV Vận hành kết hợp NV Bảo trì thực hiện bảo trì và khắc phục sự cố máy móc thiết bị trong ca nhằm giảm thời gian ngừng  SX để đảm bảo sản lượng.

- Kiểm soát chi phí sản xuất, hao hụt trong sản xuất:

- Quản lý nhân sự, cấp dưới

- Xây dựng và kiểm soát việc tuân thủ quy trình, HDCV phục vụ thuộc phạm vi phụ trách

- Tổ chức và thực hiện báo cáo

 

CÁC YÊU CẦU

- Nam / 25 tuổi trở lên / sức khỏe tốt

- Trung cấp trở lên ngành cơ khí, điện, tự động hóa hoặc hóa thực phẩm

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công ty sản xuất ở vị trí giám sát, tổ trưởng

- Hiểu biết về quản trị sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng (5S, ISO, QMS, HACCP)

NƠI LÀM VIỆC: TÂY NINH (Gần Củ Chi)

Email ứng tuyển: ceftworks@gmail.com

Cú pháp: QLSX- Họ & Tên.

Viết bình luận của bạn: