Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
02 OCTOBER 2021

THÔNG TIN THÚ VỊ VỀ MÃ VẠCH

KHÔNG PHẢI lúc nào XUẤT XỨ SẢN PHẨM đều THỂ HIỆN trên MÃ VẠCH, vì 2 hay 3 chữ số đầu của mã vạch chỉ cho biết nơi mà doanh nghiệp đăng ký mã vạch cho sản phẩm nào đó của họ mà thôi.

Tuy thường gọi là mã vạch, nhưng “barcode” gồm cả phần chữ số và các vạch. “Vạch” ở đây bao gồm cả khoảng trắng giữa các vạch đen. Độ dày khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Chiều dài của vạch cũng được quy định. Máy đọc mã vạch sẽ đọc các vạch này chứ không đọc các chữ số.

Chẳng hạn, một công ty Trung Quốc (công ty A) đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm X của họ tại Hàn Quốc, họ sẽ được cấp mã vạch có 3 chữ số đầu là 880. Sau đó, nếu công ty A dùng mã vạch đó cho chính các sản phẩm X được sản xuất tại nhà máy của họ ở Trung Quốc, thì khi xuất sang Việt Nam, mã vạch của các sản phẩm X sản xuất tại Trung Quốc vẫn sẽ có 3 chữ số đầu là 880 của Hàn Quốc, bất kể chất lượng hay độ an toàn của sản phẩm này như thế nào.

Ngược lại, giả sử một doanh nghiệp Hàn Quốc (công ty đăng ký mã vạch cho sản phẩm Y của họ tại Trung Quốc và được cấp mã vạch với 3 chữ số đầu là 690 chẳng hạn. Sau đó họ mở nhà máy tại Trung Quốc và sản xuất sản phẩm Y, và xuất sang Việt Nam, thì các sản phẩm Y này sẽ mang mã vạch có 3 chữ số đầu là 690, cho dù sản phẩm này có thể được áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hay công nghệ tiên tiến đến đâu đi nữa.

Đích thân tổ chức GS1 cũng nói rõ trên website rằng, các chữ số đầu tiên theo tiêu chuẩn của GS1 không cung cấp thông tin về quốc gia nơi mà một sản phẩm nào đó được sản xuất, các chữ số này chỉ cho biết quốc gia thành viên GS1 mà công ty sản xuất sản phẩm đó đăng ký mã vạch. Hai quốc gia này có là một hay không thì không xác định được thông qua mã vạch.

Link:

https://xchange.gs1.org/sites/faq/Pages/does-the-gs1prefix-first-2-or-3-digits-of-the-ean-13-barcode-number-show-the-country-of-origin.aspx

https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf

 

Viết bình luận của bạn: