Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
29 MAY 2023

SURVIVORSHIP BIAS – THIÊN KIẾN NGƯỜI SỐNG SÓT

Những câu chuyện thành công như bỏ học khởi nghiệp, làm giàu của người này người kia được họ đúc kết viết thành sách, dựng thành video,…đã tác động được đến rất nhiều người. Hay như khi một người nổi trội nào đó chia sẻ các thói quen của họ hàng ngày đã giúp họ làm nên sự nghiệp cũng rất dễ trở thành kim chỉ nam của những ai đang tìm kiếm thành công. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận ra rằng gần như tất cả những người đọc, nghe, học và làm theo những “công thức” này thì đa phần không đạt được thành công như họ nghĩ. Tất cả chúng xuất phát từ “SURVIVORSHIP BIAS – THIÊN KIẾN NGƯỜI SỐNG SÓT”, những con người vượt qua nghịch cảnh đi đến thành công vốn dĩ họ chỉ kể lại câu chuyện của họ mà thôi và khi chúng ta áp dụng lại các cách thức của họ thì chúng ta đã bỏ qua những yếu tố như thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, xuất phát điểm gia đình,…trong khi chúng lại là mấu chốt của kết quả.

Vì vậy, thay vì học cách người khác đã thành công và dạy lại, tại sao bạn không viết lên câu chuyện của cuộc đời bạn? Bạn chả cần phải bỏ học hay khởi nghiệp, bạn cũng không cần phải chạy vạy đầu cơ. Bạn hãy là bạn, hoàn thiện và trở nên tốt hơn 1 chút mỗi ngày!

Viết bình luận của bạn: