Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
10 SEPTEMBER 2018

SURINT OMYA VIETNAM

Work Location

 

Applying                   

 

 

      Contact

Dongnai Plant, Go Dau Industrial Zone, Long Thanh, Dong Nai Province.

(Transportation: not provided)

 • Option 1: Send CV to Surint Omya Vietnam Co., Ltd.

Address: Go Dau Industrial Zone, Phuoc Thai, Long Thanh, Dong Nai

Benefits

AS BELLOW

Basis

 • Salary range dpends on skills and experience;
 • Social – health – unemployment insuarance;
 • Annual leave compliance laws;
 • Meal allowance;
 • Per diem allowance.

Others

 • Annual salary review; Annual performance bonus;
 • Training course;
 • Health and accident insuarance 24/24;
 • Health check up (at least 1 time per year);
 • Provident fund;
 • Company trip, team building;
 • Uniform, helmets, overcoat;
 • Birthday leave, Christmas leave;
 • Gift: birthday, marriage, new born, 08/3, 01/6, 30/4, 02/9, 20/10, New year, Lunar new year.

Job title

QUALITY CONTROL SUPERVISOR

Core Responsibilities

 • Prepare and manage the working plan for Lab at the Plant on quarterly basis;
 • Maintain periodic schedules to calibrate and set up for Lab tools/instruments/equipments;
 • Check bacteria and supervise the production process of Oral care products;
 • Monitor and verify daily test results on quality of products
 • Support other Departments to find the root cause of non-conformance products/complaints of Customers and conduct corrective actions;

Job requirement

 • Bachelor Degree in related field, preferably in science;
 • Minimum 3 years in Laboratory fields with experience required;
 • Demonstrated capability to perform management duties;
 • Excellent communication and interpersonal skills;
 • Ability to work under pressure and meet tight deadlines;
 • Ability to make quality decisions;
 • Solid background in science; Proficiency in the English Language;

WELCOME TO OUR EMPLOYMENT OPPORTUNITIES!

LỜI NGỎ: đi đâu giờ cũng đòi ngoại ngữ mà chúng ta là dân kỹ thuật lại...mù ngoại ngữ hoặc học mãi mà chẳng khá lên là mấy.

NẾU BẠN MUỐN THAY ĐỔI VÀ BỨC PHÁ KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ VÀ TỪ ĐÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC CUỘC SỐNG, HÃY CHO PHÉP CEFTWORKS ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN.

ĐANG LÀ SINH VIÊN HOẶC MỚI RA TRƯỜNG MÀ KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH THÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA BẠN. RA TRƯỜNG 2 - 3 NĂM MÀ KHÔNG BIẾT TIẾNG ANH ĐỂ THĂNG TIẾN THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ LỖI LẦM CỦA BẠN.

THỰC TẾ ĐÃ CHỨNG MINH, MUỐN LƯƠNG CAO MÀ KHÔNG CÓ TIẾNG ANH THÌ CHỈ CÓ MÃI MÀ MƠ & ƯỚC.

#ceftworks đào tạo anh văn giao tiếp cho dân kỹ thuật, xóa mù ngoại ngữ, kết nối thành công, giới thiệu việc làm cho học viên sau khi hoàn thành khóa học đủ khả năng (Chỉ có lớp tại THỦ ĐỨC -Tp.HCM) (email về: ceftworks@gmail.com hoặc 0978938790 để biết thêm chi tiết). CÒN 4 SUẤT CHO KHÓA KHAI GIẢNG THÁNG 10/2018.

Viết bình luận của bạn: