Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
06 OCTOBER 2022

SỨC MẠNH CỦA CÂU HỎI

Khi học tiếng Anh, một trong những phương pháp giúp bạn vượt qua nỗi việc ngại nói chính là việc ĐẶT CÂU HỎI, trong lúc bạn bí lối chẳng biết nói gì trong các chủ đề thì cứ who, when, why, what, why, how,..mà làm tới.

Đặt câu hỏi cũng là công cụ khá hiệu quả giúp bạn không chỉ khai thác tốt thông tin, tạo dựng được niềm tin và xây dựng các mối quan hệ bền vững trong môi trường làm việc hay giao tiếp xã hội. Tuy nhiên việc đặt câu hỏi một cách chuyên nghiệp cũng có những quy tắc của nó, dưới đây là một số đúc kết của bản thân khi sử dụng phép đặt câu hỏi:

+  Câu hỏi này có cần phải được đặt ra hay không? Liệu bản thân mình có câu trả lời cho nó nếu nỗ lực tìm kiếm thông tin thêm nữa?

+ Câu hỏi này có làm người tiếp nhận khó chịu?

+  Cách sử dụng các cụm từ chào hỏi liệu có đúng với độ tuổi, phong cách của người nghe?

+ Thái độ của mình khi hỏi người khác có thể hiện sự chân thành và cầu thị?

+ Khi câu trả lời cho ta không như mong đợi, ta có từng thể hiện sự thất vọng với người trả lời? Nếu có, ta lấy quyền gì để thất vọng?

+ Ta có đang lạm dụng quá mức sự nhiệt tình của người khác để tìm kiếm giải pháp cho ta?

+ Trong những tình huống thông thường, ta có duy trì các mối quan hệ tốt đẹp hay chỉ khi ta gặp vấn đề, ta mới tìm sự hỗ trợ thông qua câu hỏi dành cho người nghe?

+ Người đặt câu hỏi nên là người kết thúc đoạn đối thoại

+…

Hãy tận dụng những câu hỏi, chúng có sức mạnh đáng ngạc nhiên lắm đó!

#CEFTworks #CEFTACADEMY

Viết bình luận của bạn: