Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
26 AUGUST 2021

SIX THINKING HATS

Một trong những phương pháp mà mình rất thích khi đánh giá và nhìn nhận 1 vấn đề, đó chính là Phương Pháp 6 Chiếc Mũ Tư Duy. Phương pháp này sẽ giúp bạn đánh giá sự việc từ nhiều góc nhìn để đưa ra quyết định tốt hơn.

Tóm tắt của phương pháp này có thể hiểu đại ý như sau: Khi nhìn nhận 1 vấn đề, bạn nên nhìn nó ở 6 góc cạnh: Bằng chứng/ thông tin; cảm xúc về vấn đề; rủi ro tìm ẩn, lợi ích mang lại, tư duy sáng tạo và quy trình, kế hoạch thực hiện vấn đề.

Bạn lần lượt đội 6 chiếc mũ này khi suy nghĩ thì chắc chắn rằng bạn sẽ nhìn toàn diện 1 vấn đề hơn. Tất nhiên, theo thiên hướng bẩm sinh có người sẽ nhìn 1 sự việc luôn tích cực, có người lại thích dựa trên quy trình hoặc dùng con tim thay cho lý trí. Nó giúp bạn:

- Kích thích suy nghĩ song song.

- Kích thích suy nghĩ toàn diện.

- Tách riêng cá tính (như là bản ngã, các thành kiến …) và chất lượng.

- Đào tạo về sáng tạo, điều phối cuộc họp, quản lý cuộc họp.

- Tăng năng suất làm việc và trao đổi trong nhóm.

- Cải tiến sản phẩm và quá trình quản lý dự án.

- Phát triển tư duy phân tích, và ra quyết định.

Để dễ hình dung, các bạn có thể áp dụng bằng các câu hỏi bên dưới khi đội các chiếc mũ khác nhau nhé:

Mũ trắng - Facts

- Chúng ta có những thông tin gì về vấn đề này?

- Chúng ta cần có những thông tin nào liên quan đến vấn đề đang xét?

- Chúng ta thiếu mất những thông tin, dữ kiện nào?

Mũ đỏ - Emotion

- Cảm giác của tôi ngay lúc này là gì?

- Trực giác của tôi mách bảo điều gì về vấn đề này?

- Tôi thích hay không thích vấn đề này?

Mũ đen - Judgement

- Những rắc rối, nguy hiểm nào có thể xảy ra?

- Những khó khăn nào có thể phát sinh khi tiến hành làm điều này?

- Những nguy cơ nào đang tiềm ẩn?

Mũ vàng - Benefit

- Những lợi ích khi chúng ta tiến hành dự án này là gì?

- Đâu là mặt tích cực của vấn đề này?

- Liệu vấn đề này có khả năng thực hiện được không?

Mũ xanh lá cây – Ideas/Creative

- Có những cách thức khác để thực hiện điều này không?

- Chúng ta có thể làm gì khác trong trường hợp này?

- Những lợi ích khi chúng ta tiến hành dự án này là gì?

- Đâu là mặt tích cực của vấn đề này?

Mũ xanh dương – Process/ Planning

- Xác định trọng tâm và mục đích thảo luận cho nhóm: Chúng ta ngồi ở đây để làm gì? - Chúng ta cần tư duy về điều gì? Mục tiêu cuối cùng là gì?

- Sắp xếp trình tự cho các chiếc nón trong suốt buổi thảo luận.

Cuối cùng, tập hợp mọi ý kiến, tóm tắt, kết luận và ra kế hoạch.

- Chúng ta đã đạt được gì qua buổi thảo luận?

- Chúng ta có thể bắt đầu hành động chưa?

- Chúng ta có cần thêm thời gian và thông tin để giải quyết vấn đề này?

#CEFTworks – 6 Thinking Hats

Viết bình luận của bạn: