Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
12 OCTOBER 2020

R&D Mỹ Phẩm (Long An)

HNB Cosmetics JSC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

HNB được thành lp vào năm 2007 vi tư cách là mt công ty nghiên cu và sn xut các dòng sn phm m phm có nguồn gốc t nhiên. Chúng tôi là người tiên phong trong công ngh sn xut tm cellulose sinh hc bng cách lên men nước da tươi và đã cung cp cho nhiu khách hàng trong và ngoài nước. HNB cũng là Công ty chuyên gia công sn xut, ngoài tm cellulose sinh hc, chúng tôi đã phát trin thêm 1 loi mt n vi không dt đc bit, chiết xut thc vt và vài dòng sn phm chăm sóc da khác.
Chúng tôi cung cp các sn phm tt nht được to ra bi công ngh tiên tiến và đi ngũ nghiên cu viên có trình đ chuyên môn cao. Hin nay chúng tôi đang đy mnh hot đng xut khu sn phm sang th trường Đông Á và trên thế gii.
 
1. Mô t
công vic: R&D (2 người)

Yêu cu: Tt nghip đi hc, cao đng

(chuyên ngành hóa hc, sinh hc hoc các ngành có liên quan)

Phát trin công thc m phm/ Sn xut m phm

Trình đ tiếng Anh trung cp tr lên (có th giao tiếp bng tiếng Anh, phng vn bng tiếng Anh)

 

2. Mô t công vic: H tr R&D & kĩ thut viên (1 người)

Yêu cu: tt nghip trung hc ph thông

Sn xut Chiết xut thc vt, Kim tra vi sinh vt


Địa đim: Lô R1-C, Đường Tân Tp-Long Hu, KCN Long Hu m rng, Long Hu, p 3, Xã Long Hậu, Huyện Cn Giuc, Tỉnh Long An.

 

Liên h: tuyetkhuonghnb@gmail.com / 028 3620 4024 (Ms. Khương)

 

Viết bình luận của bạn: