Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
15 NOVEMBER 2019

R&D Executive (Bình Dương)

Công ty Puratos Grand-Place Vietnam tuyển dụng

Position / Vị trí: R&D Executive (Application)

Key Tasks / Công việc chính:
- Involve in the new development and innovation of Patisserie & Chocolate products / Tham gia vào quá trình phát triển và cải tiến sản phẩm Bánh ngọt & Sô cô la.
- Be responsible for the application aspects of the new product development process / Chịu trách nhiệm về tính ứng dụng trong quá trình phát triển sản phẩm mới.
- Involve in the technical support and business development for semi and large industrial accounts / Tham gia vào việc hỗ trợ kỹ thuật và phát triển kinh doanh cho nhóm khách hàng công nghiệp và bán công nghiệp.

Location / Địa điểm làm việc: VSIP Binh Duong

Benefit / Lợi ích:
- Dynamic working environment / Môi trường làm việc năng động.
- Good career development / Cơ hội phát triển nghề nghiệp rất tốt.
- Good opportunity for training internally and overseas / Nhiều cơ hội đào tạo trong nội bộ và ở nước ngoài.

Requirements / Yêu cầu:
- At least 2 years experience in Food Manufacturing companies, with R&D/QAQC/Process related function / Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở các công ty sản xuất thực phẩm, với công việc liên quan đến R&D/QAQC/Process
- Good English skills / Có kỹ năng tiếng Anh tốt.
- Hard working, career oriented, willing to learn and strong passion in Bakery/Confectionery / Siêng năng, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và đam mê với ngành bánh.
- Male preferred, below 30 / Ưu tiên nam, dưới 30 tuổi.

Contact for CV Application / Liên hệ ứng tuyển:
Mr Nghiệp (R&D Director)
nghiepph@puratosgrandplace.com

Viết bình luận của bạn: