Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
17 SEPTEMBER 2019

R&D Executive

 1. Tóm tắt công việc:

Nhân viên R&D - làm việc tại Mỹ Tho, Tiền Giang - là người trực tiếp tham gia thực hiện các công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo phân công / hướng dẫn của trưởng phòng R&D và báo cáo kết quả / tiến độ của các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm lên trưởng phòng R&D.

 1. Yêu cầu về Bằng cấp – Kinh nghiệm:
 • Bằng cử nhân và/hoặc kỹ sư công nghệ thực phẩm
 • Có 1-2 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực hoặc trong lĩnh vực Chất lượng thực phẩm
 1. Năng lực:
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có kiến thức về nguyên liệu / phụ gia thực phẩm (như màu thực phẩm, hương liệu thực phẩm…)
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc (nói và viết)
 • Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học văn phòng
 1. Nhiệm vụ: 
 • Tìm kiếm tổng hợp các thông tin kỹ thuật liên quan tới các dự án phát triển sản phẩm được giao
 • Tiến hành, giám sát, đo đạt các thí nghiệm, thử nghiệm liên quan tới việc phát triển sản phẩm
 • Tổng hợp dữ liệu, kết quả thí nghiệm thử nghiệm và báo cáo lên trưởng phòng R&D các thông tin này
 • Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm phẩm mới
 • Đưa ra những ý tưởng khả thi về sản phẩm mới: ví dụ như những loại sản phẩm mới hoặc những hương vị sản phẩm mới và tiến hành thực hiện các thí nghiệm thử nghiệm để hiện thực hóa những ý tưởng sản phẩm mới này
 • Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho bộ phận bán hàng trong quá trình làm việc với khách hàng
   
 1. Báo cáo
 • Nhân viên R&D báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng R&D.

 

Chúng tôi trọng dụng nhân tài thông qua chế độ lương & thưởng, đào tạo và đồng hành phát triển sự nghiệp. Nếu bạn nghĩ có thể đáp ứng được những yêu cầu trên, vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ : recruitment@francovietcareer.com

Viết bình luận của bạn: