Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
29 JANUARY 2019

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CHUỖI SIÊU THỊ & LÃNH VỰC LIÊN QUAN (HORECA)

Với một nền kinh tế năng động và ngày càng phát triển. Các đô thị được hình thành này càng nhiều kéo theo hàng loạt trung tâm thương mại, siêu thị chuỗi cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, suất ăn công nghiệp được thành lập với một số lượng khổng lồ. Nhu cầu nguồn nhân lực quản lý các doanh nghiệp này ngày một tăng cao cả về số lượng, lẫn chất lượng. Nắm bắt nhu cầu đó, CEFTworks đã xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CHUỖI SIÊU THỊ & LÃNH VỰC LIÊN QUAN

(QUALITY MANAGEMENT IN HORECA)

 1. Nội dung đào tạo bao gồm:
 1. Quản lý chất lượng chung
 • QLCL hàng hóa đầu vào
 • QLCL  lưu trữ hàng hóa
 • QLCL trưng bày
 • QLCL bán hàng
 • QLCL sau bán hàng
 1. Luật pháp liên quan
 • Luật thực phẩm áp dụng cho kinh doanh thực phẩm đóng gói
 • Luật thực phẩm áp dụng cho sản xuất thực phẩm
 • Luật áp dụng cho sản phẩm phi thực phẩm
 1. Thủ tục đăng ký cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  cho cơ sở kinh doanh và sản xuất thực phẩm
 • Thủ tục đăng ký  chứng nhận cho Trung Tâm thương mại – siêu thị chuỗi cung ứng
 • Thủ tục đăng ký  chứng nhận cho Nhà Hàng – Khách sạn – Quán ăn
 1. Thực hành quan sát tại trung tâm thương mại, siêu thị
 1. Đối tượng tham gia
 • Quản lý trung tâm thương mại, chuỗi thực phẩm, nhà hàng, quán ăn
 • Cán bộ công tác trong lãnh vực quản lý chất luợng
 • Người muốn tham gia vào công tác quản lý chất lượng trong lãnh vực kênh Hoareca
 • Người muốn lập doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm cho các kênh Horeca.
 • Sinh viên ngành thực phẩm, hóa, sinh, và các lãnh vực liên quan.

III- Thông tin liên quan

 • Học trọn vẹn 2 ngày cuối tuần thứ 7 & chủ nhật
 • Đăng ký khóa học qua email:
 • ceftworks@gmail.com hoặc hotline 0935.314.588 / inbox fanpage ceftworks
 • Học phí: 900.000 VNĐ.(Cho học viên thông thường)
 • Ưu tiên thành viên của Ceftworks – 850.000 VND
Bình luận:
binh-luan

Lê Thị Tường Vân

13/02/2020

KHóa học này khi nào thì được mở tiếp ạ?

Viết bình luận của bạn: