Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
16 JUNE 2020

Quality Assurance Specialist (Long An)

Công ty TNHH bánh ngọt CJ Việt Nam

Job Title:  Quality Assurance Specialist

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của công ty theo chuẩn HACCP và  ISO22000

Vai trò & Trách nhiệm:

- Thực hiện việc thẩm định hệ thống, các kế hoạch, và các hồ sơ của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP và ISO22000)

- Xem xét và  các bộ phận trong việc biên soạn, xem xét tài liệu, cũng như thực hiện việc thẩm định các tài liệu nhằm đảm bảo tính phù hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý về ATTP.

- Thực hiện việc phân tích các mối nguy có các thành phần nguyên liệu (nguyên liệu, bao bì) và các công đoạn sản xuất của các sản phẩm. Đồng thời đưa ra các biện pháp kiểm soát mối nguy.

- Thưc hiện xác định các CCP, thiết lập các giới hạn tới hạn và hệ thống giám sát cho mỗi CCP và cập nhật vào hồ sơ HACCP

- Báo cáo việc cập nhật các tài liệu của hệ thống nhằm đảm bảo các tài liệu luôn được cập nhật, phù hợp và khả thi.

- Lập kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra và đánh giá nội bộ cho các phòng ban thuộc văn phòng công ty nhà máy

- Chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo các tổ chức đánh giá chứng nhận bên ngoài đánh giá thành công.

Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có:

1.    Trình độ:

-     Tốt nghiệm chuyên ngành CN Thực Phẩm, hoặc Quản lý chất lượng hoặc tương đương.

2.    Kinh nghiệm:

-     Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

-     Có kiến thức về các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000 v.v.

-     Có kinh nghiệm tham gia trong công tác xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và quản lý an toàn thực phẩm.

-     Có kinh nghiệm thực hiện đánh giá nội bộ, tự kiểm tra, cũng như việc tiếp các đoàn đánh giá chứng nhận bên ngoài.

3.    Ngoại ngữ:

-     Đọc hiểu, và có khả năng dịch các tài liệu liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

4.    Vi tính:

Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng vào các công việc tương ứng, sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft

Địa điểm làm việc: Nhà máy M4-M5, Đường số 4, Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộng, Cần giuộc, Long An

Liên hệ: Mr Thuận - 0919 104 264 mail Thuan.nguyen6@cj.net

Có xe đưa rước từ tp HCM đến nhà máy làm việc

Cake, Piece Of Cake, Confectionery, Bake, Dessert, Food

Viết bình luận của bạn: