Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
05 AUGUST 2020

QA Specialist (Long An)

CJ Foodville Vietnam 

Tuyển: QA Specialist

Nhiệm vụ chính

 Thiết lập bộ tài liệu và lưu giữ hồ sơ HACCP

- Xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý của công ty theo tiêu chuẩn ISO, các nguyên tắc GMP, GHP, chương trình ATTP HACCP, v.v.

Vai trò & Trách nhiệm:

-Xem xét và các bộ phận trong việc biên soạn, xem xét tài liệu, cũng như thực hiện việc thẩm định các tài liệu nhằm đảm bảo tính phù hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý và ATTP.

- Thực hiện việc thẩm định/ xem xét hệ thống HACCP, các kế hoạch HACCP, và các hồ sơ của hệ thống HACCP.

- Thực hiện việc phân tích các mối nguy có các thành phần nguyên liệu (nguyên liệu, bao bì) và các công đoạn sản xuất của các sản phẩm. Đồng thời đưa ra các biện pháp kiểm soát mối nguy.

- Thưc hiện xác định các CCP, thiết lập các giới hạn tới hạn và hệ thống giám sát cho mỗi CCP và cập nhật vào hồ sơ HACCP

- Báo cáo việc cập nhật các tài liệu của hệ thống nhằm đảm bảo các tài liệu luôn được cập nhật, phù hợp và khả thi.

- Lập kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra và đánh giá nội bộ cho các phòng ban thuộc văn phòng công ty nhà máy, tham gia đánh giá nhà cung cấp cùng với phòng R&D và Purchasing

- Chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo các tổ chức đánh giá chứng nhận bên ngoài đánh giá thành công.

 

Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có:

 

-     Tốt nghiệm chuyên ngành CN Thực Phẩm, hoặc Quản lý chất lượng hoặc tương đương.

-     Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

-     Có kiến thức về các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, các nguyên tắc GMP, GHP, chương trình an toàn thực phẩm HACCP, v.v.

-     Có kinh nghiệm tham gia trong công tác xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và quản lý an toàn thực phẩm.

-     Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ kiểm soát chất lượng.

-     Có kinh nghiệm thực hiện đánh giá nội bộ, tự kiểm tra, cũng như việc tiếp các đoàn đánh giá chứng nhận bên ngoài.

-     Đọc hiểu, và có khả năng dịch các tài liệu liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

-    Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng vào các công việc tương ứng, sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft office project, Mindjest MindManager, v.v.

------------------

Liên hệ: Mr Thuận Nguyễn – 0919 104 264 – thuan.nguyen6@cj.net

Nơi làm việc: M4-M5, Đường số 4, Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộng, Cần giuộc, Long An

Viết bình luận của bạn: