Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
15 MAY 2021

Nhân viên/ Trưởng bộ phận Quản lý Nông nghiệp

Công tyThabico, đang tuyển dụng nhân sự phụ trách mảng nông nghiệp

 

1/ Chức danh: Nhân viên/ Trưởng bộ phận Quản lý Nông nghiệp.

 

Làm việc ở NM Thabico- KCN và chế xuất Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh và đi công tác tỉnh (chủ yếu ở Tây Nguyên).

 

2/ Các yêu cầu:

- Chuyên ngành: Kỹ sư Nông nghiệp, Nông học hoặc Thạc sỹ cùng chuyên ngành. 

- Kinh nghiệm làm việc: có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kỹ sư nông nghiệp, quản lý trang trại. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với trái cây nhiệt đới (Chanh dây, Thanh long, Mãng cầu và Dừa).

- Tiếng Anh: khá, đọc hiểu tài liệu và mail tiếng Anh.

 

3/ Các công việc chính:

 

- Đánh giá các vùng nguyên liệu trái cây ở Việt nam.

- Lập báo cáo chi tiết, biểu đồ phân bố các vùng nguyên liệu.

- Làm việc với các tổ chức tư vấn và chứng nhận nông nghiệp: VietGAP, Global GAP, Rain Forest và Organic.

- Theo dõi và giám sát các farms và theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, Rain Forest và Organic.

- Báo cáo tiến độ thu thập dữ liệu nông học cho Ban giám đốc .

- Thu thập thông tin phản hồi từ nông dân và đề xuất giải pháp phát triển và duy trì hoạt động.

4/ Mức lương và vị trí:

- Vị trí: Nhân viên hoặc Trưởng bộ phận Nông nghiệp (cấp Sup).

- Mức lương: thỏa thuận.

 Sẽ trao trực tiếp lúc phỏng vấn và quyết định dựa vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.

5/ Thông tin liên hệ:

 

Tứ Nguyễn Trương Phương (Mr)

Production Manager

Phone/Viber: 0908.564.579

Email: tunguyen@thabicojuice.com

 

Viết bình luận của bạn: