Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
05 APRIL 2021

NHÂN VIÊN QA

CÔNG TY C PHN HURO PROBIOTICS

TUYN DNG GP

Địa đim làm vic : Lô A 1-8, đường VL3, KCN Vĩnh Lc 2, p Voi Lá, xã Long Hip, huyn Bến Lc, tnh Long An

Mc lương: tha thun

NHÂN VIÊN QA – 01 NGƯỜI

YÊU CU:

Tt nghip Đại hc chuyên ngành Sinh hc /Thc phm hoc tương đương

Có kinh nghim làm vic t 1 đến 2 năm v trí QA

Hiu v h thng ISO 22000/ GMP-WHO

QUYN LI:

+ Thưởng l tết, sinh nht, chế độ m đau, hiu / h

+ Lương tháng 13, thưởng KPI tùy theo tình hình kinh doanh Công ty

+ Đóng BHXH đầy đủ sau 2 tháng th vic

+ Cơ hi thăng tiến, phát trin bn thân trong môi trường năng động, được trau di kiến thc và chuyên môn.

------------------------------

THÔNG TIN NG TUYN

Gi CV qua email: cucntn@thepangroup.vn

Hoc liên h 0933593817 - Ms. Cúc

https://ceftworks.com/iso-22000-2018

Viết bình luận của bạn: