Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
27 NOVEMBER 2020

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (Quận 02)

Công ty trách nhim hu hn ABIMEX

(Thành lp năm 2017, chuyên xut khu các mt hàng nông sn như du điu, bong bong cá, tinh bt sn)

Hin ti Abimex cn tuyn v trí:

 

R&D / NHÂN VIÊN NGHIÊN CU PHÁT TRIN SN PHM

1. MÔ T CÔNG VIC

- Nghiên cu phát trin và ci thin sn phm hin có bao gm: cht lượng, bao bì đóng gói

- Nghiên cu sn phm mi theo nn tng sn phm hin có công ty

- Phi hp vi nhà máy để nâng cp cht lượng, năng sut sn phm

2. YÊU CU NG VIÊN

- Tt nghip Đại Hc/ Cao Đẳng/ chuyên ngành công ngh thc phm

- Chp nhn ng c viên mi tt nghip cao đẳng hoc đại hc

- Có chng ch tin hc và s dng các phn mm thiết kế thun thc là mt li thế.

- Trung thc, có ý chí, cu tiến, Có k năng giao tiếp tt. Linh hot, ch động, sáng to trong công vic, có kh năng làm vic độc lp và theo nhóm.

QUYN LI ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương cng + hoa hng + ph cp.

- Lương tháng 13 + thưởng Tết.

- Được tham gia du lch, các hot động vui chơi gii trí định k và thường xuyên ca Công ty.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo lut pháp quy định.

- Xem xét đánh giá năng lc và tăng lương hàng năm.

- Môi trường làm vic thân thin, tr trung. Được đào to các k năng khác để phát trin bn thân, xây dng ước mơ và thc hin mc tiêu trong cuc sng.

ĐỊA ĐIM LÀM VIC:

- Masteri An Phú, 179 Xa L Hà Ni, Phường Tho Đin, Qun 2.

CÁCH THC VÀ THI GIAN NP H SƠ:

- ng viên quan tâm vui lòng gi CV v địa ch: minhminh@abimexco.com . Tiêu đề email ghi rõ: [APPLICANT] H TÊN_NG TUYN NVKD ABIMEX

#CEFTworks

Viết bình luận của bạn: