Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
22 JANUARY 2021

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BAO BÌ NHỰA (Bình Dương)

CÔNG TY HUTAMAKI

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KIM TRA CHT LƯỢNG BAO BÌ NHA

MÔ T CÔNG VIC

• Chu trách nhim kim soát cht lượng và ngăn nga sn phm không phù hp trên dây chuyn sn xut.

• Kim soát và kim tra cht lượng sn phm ngay t đầu trên dây chuyn.

• Theo sát kế hoch kim soát cht lượng

• Nhp kết qu kim tra cht lượng sn phm vào h thng.

• Kết hp vi b phn sn xut để ngăn chn, gii quyết s c v cht lượng và đề xut ý kiến lên cp trên cho nhng trường hp cn thiết.

• Ðm bo tính chính xác ca kết qu kim tra cht lượng.

• H tr và giúp đỡ công vic ca đồng nghip khi cn thiết.

YÊU CU NG VIÊN

• Tt nghip Cao Ðng, Ði Hc hay trường Dy Ngh (ưu tiên chuyên ngành hóa polymer hoc phân tích).

• Không nhm ln v màu sc.

• Có k năng cơ bn v máy tính (MS. Word, Excel, email).

• Có kinh nghim hoc kiến thc v thng kê và kim soát qui trình là mt li thế.

Ưu tiên ng viên có 1 năm kinh nghim vi trí tương đương trong lĩnh vc sn xut bao bì mm hoc 2 năm kinh nghim v trí tương đương lĩnh vc sn xut khác.

QUYN LI ĐƯỢC HƯỞNG

• Thu nhp t 7 - 10 triu / tháng.

• Làm vic 2 Ca 12 tiếng / 3 Ca 8 tiếng, được ngh 24 tiếng trước khi chuyn ca sn xut.

• Công ty h tr ba ăn gia gi.

• Môi trường làm vic thân thin và chuyên nghip vi đội ngũ nhân viên luôn h tr nhau.

• Cơ hi thăng tiến luôn rng m cho đội ngũ kế tha, đào to trc tuyến và ti ch, tham gia vào các hot động thường niên, team building ca công ty.

• Ðược công ty mua bo him y tế, bo him xã hi và bo him sc kho trong thi gian th vic.

CÁCH THC NG TUYN

ng viên np h sơ trc tuyến đến email: recruitment.vietnam@huhtamaki.com hoc trc tiếp ti địa ch: S 22, đường s 8, Khu Công Nghip Visip1, Thun An, Bình Dương

 

#CEFTworks – Đào tạo & chuyển giao nhân lực chất lượng cao

Bình luận:
binh-luan

Trần Thị Anh Đào

26/01/2021

Em muốn xin JD ạ

Viết bình luận của bạn: