Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
11 JUNE 2023

Nhân viên Kiểm soát thực hiện tiêu chuẩn chất lượng

Saigon Co.op Tuyển Dụng

Nhân viên Kiểm soát thực hiện tiêu chuẩn chất lượng

MTCV

Thực hiện kiểm tra rà soát các quy định, quy trình theo chỉ đạo về công tác chuyển đổi số hóa hệ thống.

Thực hiện xây dựng, theo dõi, phân tích và đề xuất các hoạt động kiểm tra/ giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn.

Thực hiên phấn tích kết quả đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài và đề xuất cải tiến hệ thống tài liệu ISO của các phòng ban/ đơn vị (trực thuộc).

Đánh giá viên đoàn đánh giá nội bộ (theo phân công), xây dựng nội dung đánh giá nội bộ.

 Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh doanh và quản lý/ Khoa học sự sống/ Khoa học tự nhiên/ Sản xuất và chế biến/ Công nghệ kỹ thuật/ Môi trường và bảo vệ môi trường.

Có kiến thức liên quan về quản lý chất lượng hệ thống.

Có kinh nghiệm công tác kiểm tra trong lĩnh vực liên quan thực hiện tiêu chuẩn Quốc tế ưu tiên ISO 9001:2015 từ 01 năm trở lên.​

Có thể đi công tác tỉnh.

Mức lương: 9.000.000 - 14.000.000

 Địa điểm làm việc: 131 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 Thời gian làm việc: T2 - sáng T7 (T2-T6: 8h-17h, sáng T7: 8h-12h)

Email ứng tuyển: thom-kt@saigonco-op.com.vn

Viết bình luận của bạn: