Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
05 AUGUST 2020

NGUYÊN LÝ HIỆU CHỈNH

HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG SẢN XUẤT (Phần 2)

NGUYÊN LÝ HIỆU CHỈNH

Trong phần trước chúng tôi đã đề cập đến những khái niệm cơ bản về thiết bị đo lường

Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết những nguyên lý mà bạn bắt buộc sẽ áp dụng vào công việc hiệu chỉnh tại doanh nghiệp sản xuất

I. NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA VIỆC HIỆU CHỈNH

Một số định nghĩa mà bạn phải biết đối với 1 công việc hiệu chỉnh.

Dung sai hiệu chỉnh (Calibration Tolerance): Việc hiệu chỉnh thiết bị đo nên xác định một dung sai hiệu chỉnh. Thông thường, thuật ngữ dung sai (Tolerance) và độ chính xác (Accuracy) thường bị hiểu không chính xác. Trong từ điển thiết bị (Instrumentation Dictionary) có định nghĩa như sau:

Accuracy: The ratio of the error to the full-scale output or the ratio of the error to the output, expressed in percent span or percent reading, respectively.

Nếu dịch sát nghĩa, độ chính xác là tỉ lệ sai lệch so với đầu ra toàn thang, hay tỉ lệ so với đầu ra. Được thể hiện ở dạng phần trăm giá trị đọc. Hay nói cách khác, độ chính xác (accuracy) phản ánh mức độ sai khác của giá trị đo được so với giá trị thực.

Tolerance: Permissible deviation from a specified value; may be expressed in measurement units, percent of span, or percent of reading.

Dung sai: là sai lệch cho phép so với giá trị đã định ra. Dung sai (Tolerance) được mô tả với đơn vị đo lường, phần trăm…

Từ định nghĩa trên, bạn có thể thấy có sự khác biệt giữa độ chính xác (accuracy) và dung sai (tolerance). Trong các nhà máy sản xuất, dung sai (tolerance) thường được đề nghị sử dụng cho việc hiệu chỉnh. Nếu bạn đang là người phụ trách công việc hiệu chỉnh tại nhà máy, chắc hẳn bạn sẽ nắm rõ sự quan trọng của dung sai (tolerance) trong hiệu chỉnh thiết bị đo lường.

II. XÁC ĐỊNH DUNG SAI HIỆU CHỈNH (CALIBRATION TOLERANCE)

Trong công việc hiệu chỉnh, việc xác định đúng dung sai hiệu chỉnh (calibration tolerance) là việc quan trọng nhất mà bạn cần làm đầu tiên. Thông thường, bạn không nên chọn dung sai hiệu chỉnh (calibration tolerance) mà chỉ dựa trên thông số của nhà sản xuất thiết bị đo. Dung sai hiệu chỉnh (calibration tolerance) nên được xác định dựa trên 4 thông tin sau:

  • Yêu cầu của công đoạn. Nói cách khác, là yêu cầu của phép đo mà thiết bị được sử dụng để đo lường.
  • Khả năng của thiết bị đo lường.
  • Dựa trên những thiết bị đang hoạt động trong nhà máy.
  • Dung sai thiết bị theo thông tin của nhà sản xuất.

Dựa trên những thông tin trên, thì việc định ra dung sai hiệu chỉnh (calibration tolerance) mới đáng tin cậy.

Ví dụ:

Một công đoạn có yêu cầu dung sai phép đo là ±5oC. Khả năng của thiết bị đo lường là ±0.25oC, và độ chính xác của thiết bị theo nhà cung cấp là ±0.25oC. Dung sai hiệu chỉnh phải nằm giữa yêu cầu của phép đo và dung sai theo nhà sản xuất. Như vậy, một dung sai hiệu chỉnh (calibration tolerance) là ±1oC có thể được xem xét sử dụng để đạt được tỉ lệ độ chính xác là 4:1.

Như vậy đến lúc này, chắc bạn đã có thể hình dung phần nào về công việc hiệu chỉnh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp đỡ ít nhiều cho bạn trong công việc.

#CEFTworks

Viết bình luận của bạn: