Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
08 JANUARY 2019

Tư Vấn Xây Dựng Hệ Thống QLCL

CEFTworks tư vấn Doanh Nghiệp các hệ thống Quản Lý Chất Lượng như:

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

-Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

- Tiêu chuẩn ISO 17025

- Tiêu chuẩn FSSC 22000, Ver 05

- FSMA (FDA certificate)

- Tiêu chuẩn BCR, Halal.

- 5S & Kaizen

- 07 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

- Thực Hành Xây Dựng KPIs

- Các chương trình đặc thù theo yêu cầu của Doanh Nghiệp.

Liên hệ: Ceftworks@gmail.com or 0935.314.588

 

Viết bình luận của bạn: