Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
04 SEPTEMBER 2019

Mấy Chú Ý Khi Mới Đi Mần Kiếm Cơm

[chuỗi bài viết bằng ngôn ngữ bình dân của ad]

Mấy bạn đọc bài này phù hợp nhất là khi bạn chân ướt chân ráo vừa ra trường, bắt đầu công việc đầu tiên nhé. Đi làm chú ý mấy chuyện này nha mấy bạn:

- Bớt có tụm năm tụm bảy mà tám chuyện, lập phe chia phái

- Mới vào đa phần là được cho đọc quy trình đến chán và ngán, nhưng không được vì lý do đó mà thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp như ngáp ngắn, ngáp dài hay sử dụng điện thoại mãi miết. Coi chừng không qua khỏi thử việc vì nó đấy. Nên hỏi nếu không biết. Nên chủ động xin được phụ giúp các anh chị khác trong phòng.

- Đem cái bằng ra mà hù dọa công nhân, họ đánh cho chạy mất dép thì đừng hỏi vì sao tui gãy răng.

- Nghĩ ta đây giỏi, ta đây biết tất. Cái dạng kiến thức trong mấy trang giấy thời nay mất giá lắm bạn ạ.

- Thích ý kiến ý cò, thể hiện trong khi chưa hiểu hết vấn đề. Người ta gọi là ATSM.

- Đứng núi này trông núi nọ. Nghĩ sao bằng tui giỏi mà làm cái việc chán quá chán. Có việc là may rồi đấy
.
- Nên làm theo quy trình có sẵn. Quy trình có thể chưa chuẩn, nhưng khi mới vào công ty làm ơn cứ làm đúng quy trình trước đã rồi hãy nghĩ đến chuyện cải tiến, cải lùi.

- Không được suy diễn: Bệnh lý luận viển vông nó nan y lắm.

- Bớt móc hết gan, móc hết ruột ra mà tâm sự với ai đó trong công ty khi chưa hiểu hết về họ. Họa vô đơn chí.

- Đừng có lủi thủi đi ăn cơm 1 mình hay đi ăn trước khi 
sếp và mọi người trong phòng chưa đi ăn. Đói cũng ráng mà chờ.

- Không bao giờ được đi làm trễ.

- Nếu có dùng USB chép tài liệu về nhà đọc thì phải hỏi trước chính sách công ty có cho phép điều đó không, nhiều công ty cấm tuyệt đối điều này.

- Nếu giỏi ngoại ngữ mà công ty không có thói quen dùng tiếng Anh, thì ráng mà “kìm nén” bớt chen tiếng Anh khi nói, không chúng nó ghét.

#CEFTworks – Your First Job

Những bài viết tiếp theo:

- Đừng suy nghĩ kiểu 5 hay 5.5
- Tâm sự nơi công sở - bài học cay hơn mì cay 7 cấp độ
- Sao nó được thăng chức?
- Tiềm năng & ảo mộng
- Đừng bắt người khác lo cho tụi bay
- Tay nhanh hơn não là có thiệt.

Viết bình luận của bạn: