Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
28 AUGUST 2019

Tuyển Dụng & Tư Vấn Nhân Sự

Tư vấn & Tuyển Dụng Nhân Sự

CEFTworks cung cấp dịch vụ Tuyển Dụng Nhân Sự Kỹ Thuật bao gồm các hạng mục sau:

- Đăng tin tuyển dụng miễn phí & có phí

- Phụ trách tuyển dụng những vị trí khó, đặc thù, đòi hỏi cao trong lãnh vực kỹ thuật

- Xây dựng chiến lược tuyển người cho doanh nghiệp mới, doanh nghiệp ở xa khó tiếp cận và thu hút ứng viên

- Xây dựng thương hiệu cho nhà tuyển dụng

- Cung cấp chương trình onboarding cho nhân viên

- Thiết kế sơ đồ tổ chức nhân sự cho khối nhà máy, kỹ thuật

 

Viết bình luận của bạn: