Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
28 AUGUST 2019

Tư Vấn Chương Trình Đào Tạo

CEFTworks cung cấp dịch vụ Tư Vấn Chương Trình Đào Tạo cho nhân viên khối nhà máy như: Sản Xuất, Kỹ Thuật, Bảo Trì, Quản Lý Chất Lượng, Kho Bãi….

- Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra chiến lược đào tạo với từng cá nhân

- Xây dựng chương trình TÀI NĂNG KỸ THUẬT cho doanh nghiệp

- Xây dựng chiến lược phát triển nhân tài & giữ chân nhân tài khối kỹ thuật

Viết bình luận của bạn: