Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
31 MARCH 2020

KINH NGHIỆM là gì?

Sinh viên ra trường xin việc 10 em hết 9 em sợ chữ KINH NGHIỆM, vì đi đâu người ta cũng đòi phải có kinh nghiệm. Vậy kinh nghiệm là gì mà người ta cần nó như thế? Có nhiều cách hiểu về kinh nghiệm, nhưng 1 trong những cách hiểu phổ biến nhất đó là kinh nghiệm bằng số năm làm việc tại một công việc, vị trí nào đó. Bản thân mình sau khi tham khảo nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề thì đi đến 1 sự đồng thuận đó là KINH NGHIỆM không được đo bằng độ dài thời gian.


Nếu anh vận hành một cái máy mười năm và mỗi ngày trong mười năm đó anh chỉ làm đúng 1 thao tác là mở cho máy chạy, đến giờ thì tắt máy thì anh không thể nói anh có kinh nghiệm 10 năm vận hành máy được, mà phải nói là công việc vận hành máy của anh nó tròn mười tuổi. Một hành động được lập lại nhiều lần không nên đánh đồng với chữ kinh nghiệm.


Định nghĩa về kinh nghiệm – Experience, theo từ điển Cambridge đó là: “Knowledge or Skill from doing, seeing, or feeling things” – Kiến thức hoặc kỹ năng đạt được từ việc thực hành, quan sát hoặc cảm nhận sự vật, hiện tượng. Vì vậy để việc mình làm được xem là kinh nghiệm thì nó cần mang đến thêm cho mình Kiến Thức và Kỹ Năng nào đó.


Quay lại một chút với các bạn sinh viên. Các bạn đừng ngại là mình không có Kinh Nghiệm khi mới ra trường, kinh nghiệm có thể không trực tiếp đạt được nhưng bạn có thể đến thông qua việc bạn quan sát, phân tích từ hoạt động của người khác mà tích lũy. Bạn có thể dùng từ “Cảm” trong trường hợp này. Vấn đề là bạn cần dấn thân để cảm được nó. Kinh nghiệm cần bạn dấn thân tham gia các hoạt động chia sẻ từ người đi trước, từ cách 1 người nào đó giải quyết vấn đề, bạn cũng có thể tìm đến các chuyên gia trong lãnh vực của mình để học thêm kinh nghiệm mà họ tích lũy được sau nhiều năm. Biến cái của người thành cái của mình là một trong những cách tích lũy kinh nghiệm nhanh nhất.


(Hình ảnh: Các học viên đi tìm KINH NGHIỆM cho mình thông qua lớp Quản Lý Sản Xuất tại #CEFTworks).

Bình luận:
binh-luan

Ranker SEO

18/10/2022

Hello,  Greetings from Ranker SEO. Want to know the secret to ranking high on Google? Why SEO Backlinks? The answer is to give authority to your website. How? Creating useful SEO backlinks! With over 1,000+ completed orders in SEO services, we know how to build high-quality backlinks that can help to improve your website's ranking with safe and efficient off-page link building techniques. What will you get? 1. Contextual Backlinks: We'll create contextual backlinks with some related content about your niche. 2. Natural and Mixed Methods: 100% dofollow, but nofollow may be included if such links are desired. 3. Efficient Strategy: As you know, not all links are the same. You'll receive unique, safe, and efficient SEO backlinks. 4. Safe Anchor Text: In addition to your target keywords, I'll use diversified anchor text such as URLs and generic keywords. 5. High Quality Backlinks: The posts will be placed on blogs with high metrics. For real proof, you can visit our website and check it out. Contact us for more details. Our Skype ID is: support@ranker.one Our website address is: https://www.ranker.one. Thank you and best wishes. Ranker SEO If you don't wish to receive our messages, you can unsubscribe by clicking here: https://www.ranker.one/unsubscribe/?site=ceftworks.com

binh-luan

Olga Phan

10/10/2022

Horny Shriya called you 2 times. She is online. Click the below link to chat with her. She is very horny now. https://live-sex-chat.club/?chat=horny-shriya

binh-luan

Dan Spear

20/07/2022

You have 5 minute opportunity to change your life FOREVER. If you had invested a mere $10 in Trading few years ago, today you would be a Millionaire! ... DO NOT miss this chance again! Learn more by clicking the below link https://verifysuper.com/cl/i/wowxdv

binh-luan

Ranker SEO

16/07/2022

Hello, Greetings from Ranker SEO. Are you looking for a genuine SEO service to rank your website top on Google? Are you cheated by fake SEO companies? You have found an affordable legitimate SEO agency to rank your website. We have ranked 100s of websites such as blogs, shopify stores, ecommerce websites, adult websites, saas websites, etc. You can reach more customers by utilizing our backlinks. For real proof, you can visit our website and check out. Contact us for more details. Our Skype ID: support@ranker.one Our Website: https://www.ranker.one Thanks & Regards Ranker SEO If you don't like to receive our messages, you can unsubscribe by click here https://www.ranker.one/unsubscribe/?site=ceftworks.com

binh-luan

Gwendolyn Howey

12/07/2022

Horny Shriya called you 2 times. She is online. Click the below link to chat with her. She is very horny now. https://live-sex-chat.club/?call=horny-shriya

binh-luan

Ranker SEO

24/05/2022

Hello, Greetings from Ranker SEO. Are you looking for a genuine SEO service to rank your website top on Google? Are you cheated by fake SEO companies? You have found an affordable legitimate SEO agency to rank your website. We have ranked 100s of websites such as blogs, shopify stores, ecommerce websites, adult websites, saas websites, etc. You can reach more customers by utilizing our backlinks. For real proof, you can visit our website and check out. Contact us for more details. Our Skype ID: support@ranker.one Our Website: https://www.ranker.one Thanks & Regards Ranker SEO If you don't like to receive our messages, you can unsubscribe by click here https://www.ranker.one/unsubscribe/?site=ceftworks.com

Viết bình luận của bạn: