Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
07 JUNE 2022

Khóa ISO/IEC 17025:2017 (26/06/2022)

Bạn đang muốn phát triển sự nghiệp của mình trong mảng Phòng Thí Nghiệm, CEFTworks mời bạn tham gia khóa đào tạo nhận thức về ISO/IEC 17025:2017 (XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM) theo phương pháp 04-03-19.

(04 ngày học trọn vẹn, khám phá 03 trụ cột và xây dựng 19 quy trình)

Nội dung của khóa đào tạo 04 ngày, bao gồm 03 trụ cột chính như sau:

TRỤ CỘT THỨ NHẤT – PHẦN TIÊU CHUẨN
- Giới thiệu chung về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và hoạt động công nhận phòng thí nghiệm
- Hiểu nội dung 08 điều khoản trong bộ tiêu chuẩn, từ đó xây dựng được 19 quy trình bắt buộc phải có
- Tìm hiểu cách thức xây dựng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, sổ tay quản lý phòng thí nghiệm (STCL), chính sách chất lượng , Phương pháp xây dựng một qui trình hiệu quả và thực tiễn, tổ chức đánh giá nội bộ và cuối cùng là được đánh giá công nhận từ bên ngoài

TRỤ CỘT THỨ HAI – YÊU CẦU CHUYÊN BIỆT CHO LAB HÓA HỌC
- Xác định giá trị sử dụng của phương pháp
- Ước lượng độ không đảm bảo đo
- Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả

TRỤ CỘT THỨ BA – YÊU CẦU CHUYÊN BIỆT CHO LAB SINH HỌC
- Kỹ thuật cơ bản phân tích vi sinh trong thực phẩm, mỹ phẩm, nước
- Xác định giá trị sử dụng của phương pháp (cho sinh học)
- Ước lượng độ không đảm bảo đo (cho sinh học)
- Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả (cho sinh học)

-------------------------------------------
Thời gian học, địa điểm
- Thời gian: 
Học 04 ngày Chủ Nhật (26/06; 03/07; 10/07 & 17/07/2022)


- Học từ 8h30-16h30, có nghỉ trưa


- Địa điểm: Học online qua Google Meets/Zoom

- Học phí: 2.2 Triệu đồng cho học viên cá nhân và 2.5tr cho học viên doanh nghiệp

 (Đã bao gồm chứng nhận sau khóa học được gửi trực tiếp về địa chỉ đăng ký của học viên)
Bạn có thể chọn 1 trong những cách thức đăng ký/tư vấn.


Email về: CEFTworks@gmail.com
Hoặc gọi điện thoại đến số 0935.314.588

Tên chứng nhận sau khóa học: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

Viết bình luận của bạn: