Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
07 OCTOBER 2019

Khóa ISO 9001:2015 [22-09-2019]

Kết thúc 03 tuần chiến đấu về ISO 9001:2015 & tiến hành trao bằng cho hơn 20 học viên đến từ nhiều công ty & viện đào tạo.

ISO là gì, mà sao doanh nghiệp nào cũng yêu cầu? Đi xin việc ai cũng hỏi?

Có thể nói ISO 9001 là nền tảng cơ bản nhất để bạn “công phá” tất cả các tiêu chuẩn ISO khác, do đó ISO 9001 chính là viên gạch móng cần thiết cho bất kỳ ai công tác trong lãnh vực chất lượng nói riêng và mọi lãnh vực nói chung.

1. Mục tiêu khóa học

- Hiểu rõ về khái niệm chất lượng, hệ thống quản trị chất lượng.
- Tại sao chúng ta lại cần chất lượng và hệ thống quản trị chất lượng.
- ISO 9001:2015 là gì?
- Tại sao chúng ta cần phải áp dụng ISO 9001:2015
- Hiểu rõ CHI TIẾT từng yêu cầu.
- Thấy được sự liên kết giữa các yêu cầu với nhau VÀ CÁCH ÁP DỤNG CHÚNG.

2. Lợi ích khóa học

- Được học theo kiến thức thực tế.
- Hiểu rõ về ISO để làm thật.
- Áp dụng những cái hay của ISO 9001:2015 để tạo ra kết quả.
3. Đối tượng học

- Những người chưa biết gì về ISO nhưng yêu thích chất lượng
- Trưởng phòng quản lý chất lượng, nhân viên chất lượng.
- Các bạn làm trong khu vực sản xuất, mua hàng, R&D…muốn nâng cao kiến thức về chất lượng.

4. Giá trị nổi bật- khác biệt của khóa học

- Biến những thuật ngữ khô khan, khó hiểu của tiêu chuẩn thành những ví dụ đơn giản mà học viên có thể hiểu ngay tại khóa học.
- Được hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc sau khóa học.
- Được đem những vấn đề thực tế vào khóa học để mà giải đáp.

5. Phương pháp đào tạo

- Bài giảng
- Trao đổi, thảo luận hai chiều.
- Làm dự án nhóm.
- Bài tập tình huống
- Thuyết trình.

Viết bình luận của bạn: