Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
07 OCTOBER 2019

Khóa Đánh Giá Nội Bộ [06-10-2019]

Sau 2 tuần quyết liệt học tập và cùng nhau trao đổi kiến thức, ngày 06/10/2019, CEFTworks đã bế giảng khóa ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ một cách thành công

Nói về đánh giá nội bộ:

Là một phần của quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, hàng năm có rất nhiều các cuộc đánh giá nội bộ được tiến hành trong các doanh nghiệp. Khóa học này tập trung vào việc hướng dẫn học việc cách tiếp cận và các phương pháp đánh giá hệ thống theo yêu cầu của tiệu chuẩn ISO nhằm hướng đến việc cải tiến hệ thống thật sự, chứ không hẳn chỉ là tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn.

Khóa học cũng nhằm nâng cao kiến thức về ISO, cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự phù hợp/ không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Học viên cũng sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn.
Hiểu được cách tiếp cận đánh giá Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Giải thích được nội dung các yêu cầu của tiêu chuẩn và phục vụ cho mục đích đánh giá.
Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng so với yêu cầu của tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá chất lượng nội bộ

NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHOÁ HỌC

Giới thiệu khóa học: thành phần tham dự, mục tiêu khóa học
Tổng quan về đánh giá nội bộ.
Yêu cầu về năng lực và những kỹ năng cơ bản của chuyên gia đánh giá nội bộ.
Giải thích một số định nghĩa, thuật ngữ cần thiết trong quá trình đánh giá nội bộ
Kỹ năng hoạch định và triển khai một chương trình đánh giá nội bộ – bài tập ứng dụng
Những vấn đề thường phát sinh trong quá trình đánh giá
Phương pháp tiếp cận hệ thống kiểm soát quá trình
Lập bảng ma trận ISO
Bài tập hướng dẫn chuẩn bị cho việc tiếp cận của nhóm
Họp nhóm, chuẩn bị nội dung trình bày
Trình bày theo nhóm phương pháp tiếp cận quá trình đánh giá. Phản hồi từ các nhóm còn lại. Giảng viên tóm tắt kết luận chung cho mỗi nhóm.
Bài tập củng cố kiến thức
Làm bài đánh giá năng lực

Viết bình luận của bạn: