Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
28 AUGUST 2019

Đào Tạo Tại Doanh Nghiệp

CEFTworks cung cấp các khóa đào tạo tại Doanh Nghiệp, dựa việc phân tích nhu cầu đào tạo cụ thể của từng tổ chức nhằm xây dựng chương trình đào tạo đặc trưng và có tính ứng dụng cao vào thực tế.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp những chương trình đào tạo như sau:

- Đào tạo nhận thức & đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Đào tạo nhận thức & đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 22000:2018

- Đào tạo nhận thức & đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 17025

- Đào tạo nhận thức & đánh giá nội bộ tiêu chuẩn FSSC 22000, Ver 05

- Đào tạo FSMA (FDA certificate)

- Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn BCR, Halal.

- Ứng phó sự cố khẩn cấp

- Giải quyết sự cố chất lượng

- Kiểm soát vi sinh

- Phương Pháp Phân Tích Định Tính & Định Lượng

- Phân Tích & Xử lý số liệu

- Quản lý sản xuất

- 5S & Kaizen

- 07 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

- Train the Trainer

- Thực Hành Xây Dựng KPIs

- Các chương trình đặc thù theo yêu cầu của Doanh Nghiệp

Liên hệ: Ceftworks@gmail.com or 0935.314.588

Hình ảnh đào tạo tại doanh nghiệp

Hình ảnh đào tạo tại doanh nghiệp

Viết bình luận của bạn: