Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
17 JUNE 2019

Hội Thảo CÔNG NGHỆ TIỆT TRÙNG UHT

Ngày 16/06/2019 được sự cho phép và hỗ trợ của trường cao đẳng Công Thương Tp.HCM

CEFTwoks đã tổ chức hội thảo CÔNG NGHỆ TIỆT TRÙNG UHT, với diễn giả Anh Nguyễn Long Duy – chuyên gia cao cấp lãnh vực UHT, thông qua hội thảo, hàng loạt kiến thức mới được cập nhật cho thành viên tham dự.

Viết bình luận của bạn: