Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
25 DECEMBER 2018

Hội thảo chuyên đề R&D ngành Café & Gia Vị

Ngày 16/12/2018, tại trường cao đẳng Công Thương Tp.HCM, CEFTworks đã kết hợp với khoa Công Nghệ Hóa Học tổ chức hội thảo với chủ đề - R&D NGÀNH GIA VỊ & CAFÉ, với sự chia sẻ từ anh Dương Duy Minh – nguyên Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Phát triển sản phẩm của Ajnomoto Việt Nam. Hội thảo đồng thời có  sự góp mặt của hơn 300 thành viên đến từ nhiều trường, viện và các công ty trong lãnh vực Hóa – Thực Phẩm.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi phát triển kiến thức chuyên môn mà Ceftworks tổ chức cho các thành viên của mình, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm của các thành viên.

Trong thời gian tới Ceftworks sẽ tiếp tục tổ chức các hội tảo chuyên môn trong các lãnh vực Thực Phẩm – Hóa Học – Môi trường – Sinh Học.

Viết bình luận của bạn: