Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
11 MARCH 2019

Hiểu Thị Trường – Định Hướng Nghiên Cứu Sản Phẩm Mới

Ngày 10/03/2019, Ceftworks đã tổ chức Mini Worshop với chủ đề

Hiểu Thị Trường – Định Hướng Nghiên Cứu Sản Phẩm Mới

Với sự hiện diện của khoảng 25 thành viên là giảng viên các trường đại học, quản lý bộ phận nghiên cứu phát triển và các chuyên gia đến từ tổ chức nghiên cứu thị trường

Sau buổi chia sẻ, hàng loạt dự án được các bên lên ý tưởng cùng nhau và những lời mời chia sẻ tại doanh nghiệp và trường đại học đã minh chứng cho chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên sâu của Ceftworks.

Trân trọng

BQT CEFTworks

Viết bình luận của bạn: