Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
22 AUGUST 2020

Hai Dạng Câu Hỏi Nên Có Trong Bảng Khảo Sát

Lâu lâu hay được nhờ làm giúp bảng khảo sát của những bạn làm đề nghiên cứu sản phẩm mới và nhận thấy vấn đề như thế này:

- Gần như hầu hết các bạn thiết kế 01 bảng khảo sát không khách quan. Tức là các bạn đều muốn hướng người tham gia khảo sát vào kết quả các bạn mong nhận được (để dễ xử lý số liệu, để hợp thức hóa phần đặt vấn đề tại sao phải làm sản phẩm này, sản phẩm nọ).

- Có bạn hơi tham trong việc lấy thông tin và cố gắng khai thác tối đa trong 1 bảng khảo sát duy nhất.

Và gần như 99% các khảo sát thiếu 02 dạng câu hỏi cần thiết cho tính chính xác và khách quan của kết quả, đó là:

- Câu hỏi loại bỏ đối tượng: Ví dụ bạn khảo sát để phát triển sản phẩm café hòa tan vị dừa, thì bạn phải thiết kế 1 câu hỏi để loại bỏ những người không uống café tham gia khảo sát. Xử lý số liệu có ý kiến của đối tượng này sẽ làm sai lệch rất lớn kết quả.

- Câu hỏi mâu thuẫn: Dạng câu này được thiết kế ra nhằm loại bỏ những người tham gia đánh bừa, làm khảo sát quá nhanh, không thực sự muốn chia sẻ thông tin. Ví dụ: Bạn đặt câu hỏi anh chị số 03: Anh chị thường biết về Đông Trùng Hạ Thảo chưa?, Nếu câu trả lời là Chưa và ở câu số 10 chẳng hạn, bạn đặt 1 câu là: Dạng sản phẩm ĐTHT anh chị hay dùng là gì? (Viên nén, Trà, Rượu, Bánh, Chưa dùng) mà người khảo sát chọn khác chữ “Chưa Dùng” thì chúng ta có thể loại người này khỏi kết quả khảo sát, vì họ đang trả lời mâu thuẫn nhau.

Vài dòng nho nhỏ về thiết lập bảng khảo sát, hy vọng hữu ích đôi chút.

Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

#CEFTworks - Survey

Viết bình luận của bạn: