Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
06 JANUARY 2020

HACCP - SPKT Vĩnh Long (03-01-2020)

Được sự tin tưởng của Ban Giám Hiệu đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long, khoa Khoa Học Ứng Dụng, Trung tâm đào tạo Sau Đại Học,  trong 03 ngày 03-04-05/01/2020. CEFTworks đã tiến hành đào tạo HACCP cho hơn 70 sinh viên năm cuối ngành Công Nghệ Thực Phẩm của nhà trường.

Sau khóa học, học viên đã nắm vững:

7 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HACCP

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy.

Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).

Nguyên tắc 3: Thiết lập giới hạn quan trọng.

Nguyên tắc 4: Thiết lập các thủ tục giám sát.

Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục.

Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục xác minh.

Nguyên tắc 7: Thiết lập lưu giữ hồ sơ và thủ tục giấy tờ

và 12 bước khi áp dụng HACCP

Sau khóa học, ban giảng huấn CEFTworks cam kết sẽ bảo hành "trọn đời" mọi thắc mắc và vấn đề mà các bạn học viên gặp phải trong quá trình triển khai HACCP.

Một số hình ảnh tại lớp

Một số hình ảnh tại lớp học

Liên hệ đào tạo HACCP & các tiêu chuẩn khác qua email: ceftworks@gmail.com or 0935.314.588

Trân trọng

Viết bình luận của bạn: