Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
27 JUNE 2018

Giới thiệu về dự án Learn2Earn

Dự án #Learn2Earn là  chương trình đào tạo nhân sự chất lượng cao. Dưới sự hướng dẫn của giám đốc các nhà máy, công ty lớn dự án sẽ giúp cho sinh viên được biến những lý thuyết khô khan thành công việc cụ thể, dự án thực tế.
Nếu bạn đang là sinh viên năm 1 hoặc năm 2, có đam mê trở thành những con người THỰC HỌC, được dẫn dắt bởi những con người hơn 10 năm, 20 năm kinh nghiệm, được dấn thân vào những dự án, có thể trở thành những nhân sự chất lượng cao, có thể tìm cả công việc ở nước ngoài, được mở mang Tầm và Tâm, đồng thời bạn đang sinh sống và học tập tại Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương (Vì nhân lực chúng tôi không làm cả nước được) hãy email về địa chỉ: ceftworks@gmail.com (trong email ghi rõ năm đang theo học, trường theo học, tên facebook,số điện thoại, điểm mạnh, điểm yếu là gì). Chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn.
Lưu ý: Không nhận năm 3, năm cuối vì thời gian tham gia dự án kéo dài để có thể thay đổi chất lượng 1 con người ít nhất là 2 năm. 
*Dự án đầu tay thử nghiệm : chỉ chọn 10-15 bạn phù hợp nhất
Trân trọng – BQT Ceftworks Viet Nam

Viết bình luận của bạn: