Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
24 DECEMBER 2021

GIÁM SÁT SẢN XUẤT TẠI TRANG TRẠI (Long Khánh)

Công ty Yergatfoods tuyển dụng

GIÁM SÁT SẢN XUẤT TẠI TRANG TRẠI

Xây dựng quy trình sản xuất

 • Xây dựng quy trình, lập kế hoạch, theo dõi, thu thập thông tin về tình hình phát triển, các yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng, đề ra biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo cây trồng đạt năng suất và chất lượng cao.
 • Phổ biến, hướng dẫn các thao thác làm việc, các qui tắc trong các quy trình để đảm bảo công nhân thực hiện đúng.

Lập kế hoạch sản xuất

 • Căn cứ kế hoạch tổng thể được giao lập kế hoạch định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quí đảm bảo phải đáp ứng được những yêu cầu về tiến độ, chất lượng.
 • Căn cứ tình hình sản xuất thực tế, phối hợp phòng nhân sự tuyển dụng thêm lao động nếu cần thiết.
 • Thông báo kế hoạch sản xuất hàng tuần để công nhân được biết.

Triển khai kế hoạch SX

 • Tổ chức phân công công việc hàng ngày cho công nhân
 • Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát công nhân làm việc đảm bảo theo đúng quy trình công nghệ, đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.
 • Chịu trách nhiệm với cấp trên về tiến độ và chất lượng sản xuất
 • Báo cáo kịp thời tình hình sâu bệnh hại và sự cố xảy ra cho cấp trên để có hướng giải quyết kịp thời đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng.

Các công việc khác

 • Xây dựng và duy trì môi trường làm việc vệ sinh, an toàn và phòng chống cháy nổ tại khu vực quản lý.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, công nhân.
 • Tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản hồi của công nhân và trình lên cấp trên xem xét.
 • Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành trồng trọt/ Bảo Vệ Thực Vật hoặc ngành liên quan;

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở trang trại;

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh;

Có khả năng sử dụng vi tính thành thạo (Word, Excel);

Trung thực, năng động, có trách nhiệm;

Có khả năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc tốt.

Thời gian làm việc:  Theo giờ hành chánh văn phòng

Địa điểm làm việc: Xã Bảo Quang, TP. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Email ứng tuyển: hr.admin@yergatfoods.com

 

Viết bình luận của bạn: