Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
09 OCTOBER 2020

Chuyên Viên Môi Trường (Tây Ninh)

Tổng công ty TTC Sugar

Tìm kiếm các ứng viên tìm năng cho vị trí: Chuyên viên môi trường - Làm việc tại Tây Ninh

Hỗ trợ các công việc:

Giám sát thực tế tại các site về công tác môi trường

Đề xuất, giám sát thực hiện kế hoạch VBLQ về Môi trường

Làm báo cáo tuần, bản tin, báo cáo BI liên quan mảng Môi trường

Tham mưu, theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện các kế hoạch cải tiến, khắc phục liên quan mảng HSE

Thực hiện các mục trong ESAP nhà đầu tư liên quan đến mảng HSE

Theo dõi, thúc đẩy tiến độ, tổng hợp hồ sơ liên quan đến ESAP mảng E&S

Thực hiện soạn thảo, chỉnh sửa, cải tiến, tham mưu ban hành các VBLQ về mảng Môi trường

Lập kế hoạch đánh chéo và tham gia đánh giá chéo ĐVTV, tổ chức họp phản biện.

Yêu cầu:

Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp khối kỹ thuật chuyên ngành Môi trường/An toàn vệ sinh lao động hoặc tương đương.

Kiến thức liên quan: Kiến thức về các hệ thống quản lý, an toàn vệ sinh thực phẩm, 5S.

Kiến thức pháp luật: Có kiến thức về luật môi trường, luật an toàn vệ sinh lao động, luật bảo hiểm, luật sức khỏe người lao động, luật PCCC.g

Địa điểm làm việc: Tổ 2, Tân Lợi, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm 1 cơ hội làm việc mới thì gửi CV về email sau nhé:

Email: huyenhtn@ttcsugar.com.vn (Ms. Huyền)

Tiêu đề: CV Môi Trường_Họ và tên

Viết bình luận của bạn: