Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
03 APRIL 2019

Chất lượng có phải là ISO không? Làm ISO có phải là làm chất lượng không?

Bài viết này mình suy nghĩ trong vòng 6 tháng trước khi nêu ra những quan điểm cá nhân về lãnh vực chất lượng – lãnh vực mà rất nhiều thành viên CEFTworks đang công tác hoặc sẽ công tác trong tương lai.

Như 2 câu hỏi được nêu bên trên: Chất lượng có phải là ISO không? Làm ISO có phải là làm chất lượng không?

Đầu tiên - Chất Lượng chắc chắn không phải là ISO, bạn có thể tìm trên ông bác Google định nghĩa về Chất Lượng bằng tiếng việt hoặc Quality bằng tiếng Anh. Tài liệu bạn đọc 1 năm cũng chưa hết về nó.

Vậy tại sao mình lại nêu ra 1 câu hỏi mà ai cũng có thể tìm câu trả lời trên mạng? Bởi vì mình nhận thấy rất nhiều người, kể cả người công tác trong lãnh vực chất lượng đang đánh đồng chất lượng với ISO. Điều này là không chính xác.

Bạn hình dung như thế này nhé, gần chỗ bạn ở các quán ăn nào trên 10 năm và luôn đông khách không?

Có người nói họ đông khách là do họ nấu “ngon”, quán “sạch sẽ”, anh chủ “tâm lý”, hoặc có người kết luận ngay và luôn là quán họ nấu “chất lượng”. Đấy, bạn xem có từ ISO nào trong trường hợp này đâu mà chúng ta vẫn kết luận chữ “chất lượng” cho quán. Chất lượng vốn dĩ luôn là cái có trước ISO. ISO chỉ là hệ thống giúp việc quản lý chất lượng được chuẩn hóa hơn. Người ta chỉ có thể quản lý cái người ta CÓ mà thôi.

Vậy hiểu về ISO và Chất lượng như thế nào để có tâm thái đúng?

Bây giờ mình lấy hình ảnh này để minh họa cho dễ hiểu nhé. Bạn có thấy là khi bạn lắp 1 đường ống nước, bạn cần 1 ống phi 60 (Tức là đường kính ngoài 60mm) thì bạn chỉ cần ra chỗ bán ống bất kỳ đâu, nói là bán cho 3 mét ống phi 60mm là ngay lập tức người bán biết sẽ bán cho bạn chính xác loại nào mà bạn không cần phải mang mẫu ống cho họ xem. Tại sao được như vậy? Vì: người sử dụng – người bán – người sản xuất đang cùng hiểu “ngôn ngữ phi 60” này theo 1 tiêu chuẩn nhất định đã được đồng thuận.

Quay lại với ISO và Chất Lượng. Doanh nghiệp nào cũng nói hàng của tơi sản xuất ra là tốt là chất lượng vậy thước đo nào để đo nó? ISO chính là “văn bản hóa” của chất lượng, để ở đó tất cả mọi người nói chung 1 ngôn ngữ về chất lượng.

Vế thứ 2 của chủ đề: Làm ISO có phải là làm chất lượng không?

Câu trả lời của mình là chưa chắc anh làm ISO đã là làm chất lượng vì ISO nói cho cùng cũng chỉ là văn bản hóa & quy định (phần xác), việc anh có tuân thủ nó, vận dụng nó như thế nào để đạt được chất lượng (phần hồn) mới phản ánh chính xác được thực chất. Nhiều doanh nghiệp hiện nay mong muốn kiếm được cái chứng nhận để làm “chứng” cho cam kết của mình, chứ thực chất không thực thi tư tưởng chất lượng thì mèo lại hoàn mèo. Chỉ là đối phó mà thôi.

(Còn nhiều ý lắm, nhưng thôi viết ngắn ngắn để mọi người suy ngẫm tiếp nhé)

#CEFTworks - Quality

Viết bình luận của bạn: