Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
11 JANUARY 2019

Cách Tải Tài Liệu Chuyên Môn

Hôm nay, page xin chia sẻ một vài trang thường sử dụng để tải các tài liệu tiếng Anh.

  1. Tải sách:

Bước 1: Vào trang booksc.org

 

Bước 2: Chọn đề tài cần tìm. Ví dụ: Cellular respiration.

 

Bước 3: Vào tài liệu cần tải. Chọn download (thường ở dạng pdf)

 

  1. Tải tạp chí khoa học

Bước 1: Vào trang sciencedirect.com

Có thể tìm tài liệu theo tên, tác giả, trang, chương,…

 

Bước 2: Chọn đề tài cần tìm.Vào tài liệu cần tải.

Bước 3: Copy link của tài liệu đó.

Bước 4: Vào trang Sci-hub.tw. Copy link vừa rồi. Chọn Open.

Có một vài tài liệu sẽ không tải được, các bạn chọn link khác để tải nhé. Mong bài viết này sẽ giúp các bạn đỡ tốn thời gian để tìm tài liệu. Các bạn có ý kiến đóng góp gì cứ bình luận ở dưới nhé.

Viết bình luận của bạn: