Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
26 MARCH 2019

BỘ BA BẤT KHẢ THI TRONG TUYỂN DỤNG

Trong kinh tế, có quy luật về bộ ba bất khả thi (impossible trinity) chỉ một giả thuyết kinh tế cho rằng không thể thực hiện đồng thời ba chính sách gồm: chế độ tỷ giá hối đoái cố định, chính sách tiền tệ độc lập để ổn định giá cả và tự do lưu chuyển vốn. Chỉ có thể thực hiện đồng thời hai trong ba chính sách này mà thôi. Thuật ngữ này còn dùng để chỉ tình thế kinh tế dễ đổ vỡ khi mà một quốc gia cố tình thi hành ba chính sách trên cùng lúc (nghe nhức đầu quá).

Trong đời thường cũng có 1 bộ ba bất khả thi như thế đó là NGON – BỔ - RẺ, không có món ăn nào thõa mản đồng thời ba tiêu chí này, Muốn ăn Ngon, ăn Bổ thì không thể Rẻ. Ăn đồ Rẻ thì có thể Ngon miêng, nhưng không Bổ được.

Hôm nay mình nói chút xíu về bộ ba bất khả thi tồn tại trong tuyển dụng mà mình quan sát từ rất lâu: Bộ ba đó là - ỨNG VIÊN PHÙ HỢP – LƯƠNG THẤP – YÊU CẦU CÔNG VIỆC CAO. Khi hỗ trợ tìm kiếm ứng viên cho nhiều doanh nghiệp, mình nhận thấy có nhiều đơn vị cứ đăng tuyển mãi 1 vị trí ngày này qua tháng nọ mà tìm không ra người, hoặc đã tìm ra nhưng ứng viên chạy mất dép trong thời gian thử việc.

Khi hỏi ra, phân tích ra mới thấy là công ty đó muốn ép bộ ba BẤT KHẢ THI thành KHẢ THI, nên tìm mãi không ra người. Trả một mức lương thấp mà yêu cầu kinh nghiệm nhiều, công việc thì kiêm nhiệm nhiều vị trí điều này là không thể. Mình cũng hay trao đổi điều này với các bạn làm Nhân Sự, bản thân các bạn Nhân Sự cũng hiểu việc này, nhưng thực sự Nhân Sự cũng là người làm thuê, cũng khó thay đổi. Do đó, để thực sự tìm được người làm, người cống hiến đòi hỏi bản thân chủ doanh nghiệp phải hơn ai hết là người hiểu bộ ba bất khả thi trong tuyển dụng.

#CEFTworks - Impossible Trinity

Viết bình luận của bạn: