Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
21 DECEMBER 2021

[19-Dec-21] XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

Nhằm nâng cao năng lực NGHIÊN CỨU cho sinh viên khối ngành kỹ thuật thông qua việc chuẩn bị đề cương, bố trí thí nghiệm và xử lý các số liệu thí nghiệm thu thập được thật chỉnh chu và chuyên nghiệp, #CEFTworks rất vinh dự được Tiến Sỹ Trịnh Thị Thắm (Khoa Môi Trường, Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội) đồng hành chia sẻ. Với kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu của mình, TS Thắm sẽ chia sẻ 02 chủ đềChủ đề 2 – XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

Thời gian: 8h30-11h30, Chủ Nhật 19/12/2021
- Các tính toán từ các dữ liệu thô;
- Cách loại bỏ sai số thô;
- Cách biểu diễn các số liệu dưới dạng bảng và biểu đồ
- Lựa chọn hình ảnh đưa vào báo cáo

Nền tảng chia sẻ: Online qua ứng dụng Teams

Viết bình luận của bạn: