Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
26 JANUARY 2022

[13-Feb-22] Nghề Bán Hàng Kỹ Thuật

Kinh doanh (Sales) là nền tảng cơ bản quan trọng đóng góp to lớn vào sự phát triển và bền vững của một doanh nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình kinh doanh và doanh nghiệp hiện nay, sự cạnh tranh giữa các cá thể trong ngành là không hề nhỏ. Kinh doanh kỹ thuật (Technical Sales) không những đòi hỏi chuyên môn chuyên sâu về kỹ thuật mà còn về những kỹ năng khác như tiếp cận khách hàng, thương lượng, đàm phán, thuyết phục và thậm chí là cạnh tranh với các đối thủ thị trường khác. Nhằm giúp các bạn trao dồi những kỹ năng ấy, CEFT tổ chức buổi chia sẻ về TECHNICAL SALES - English Seminar với sự đồng hành của diễn giả là Mr. Miguel María Perosanz - Commercial Manager tại Rudolf Lietz Inc.

Nội dung chính gồm:
- Phương thức tiếp cận khách hàng
- Phương pháp đàm phán, thương lượng với khách hàng
- Các trường hợp thực hành cụ thể trong kinh doanh

Thời gian buổi chia sẻ: 8h30 -11h, 13/02/2022

Nền tảng chia sẻ: Online qua ứng dụng Teams

Hãy cùng CEFTworks đón chào một năm mới 2022 với nhiều kiến thức thú vị và bổ ích!

Link đăng ký:https://tinyurl.com/ceftseminar-1302

ENGLISH VERSION

Sales play a key role in the building of a business growth, the loyalty and trust between customer and business. With the strong development of various type of sales and business factors, Sales show a tough competition for every Salesman in the Sales industry. Technical Sales position not only requires extensive knowledge in specific major but also be master in some softskills such as: client approach, customer negotiation, interpersonal skills. Hence, CEFT would like to invite you to join our English Seminar TECHNICAL SALES with a professional speaker - Mr. Mr. Miguel María Perosanz - Commercial Manager at Rudolf Lietz Inc - one of the leading business in supplying high-quality raw chemical materials in Southeast Asia and over the world.

Agenda includes:
- Client approach
- Customer negotiation
- Sales practice cases

Date & Time: 8.30AM 13th Feb 2022

Location: Online Ms Team

Let's rock the new year 2022 with CEFT!

 

Bình luận:
binh-luan

Đồng Thị Tình

10/02/2022

Hân hạnh được tham gia chia sẻ ạ

binh-luan

Nguyễn Dân Ngọc

09/02/2022

Rất mong được tham gia buổi chia sẻ cùng diễn giả

binh-luan

NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

07/02/2022

Hân hạnh được nghe chia sẻ về TECHNICAL SALES - English Seminar với sự đồng hành của diễn giả là Mr. Miguel María Perosanz.

Viết bình luận của bạn: