Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
21 DECEMBER 2021

[12-Dec-2021] XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM

Nhằm nâng cao năng lực NGHIÊN CỨU cho sinh viên khối ngành kỹ thuật thông qua việc chuẩn bị đề cương, bố trí thí nghiệm và xử lý các số liệu thí nghiệm thu thập được thật chỉnh chu và chuyên nghiệp, #CEFTworks rất vinh dự được Tiến Sỹ Trịnh Thị Thắm (Khoa Môi Trường, Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội) đồng hành chia sẻ. Với kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu của mình, TS Thắm sẽ chia sẻ 02 chủ đềChủ đề 1 – XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM

Thời gian: 8h30-11h30, Chủ Nhật 12/12/2021
- Lập đề cương nghiên cứu (khi thực hiện nghiên cứu khoa học, làm khoá luận tốt nghiệp hay Nghiên cứu phát triển sản phẩm)
- Xác định mục tiêu
- Lựa chọn đối tượng
- Xác định nội dung
- Lựa chọn phương pháp
- Xây dựng kế hoạch thực hiện
- Lập kế hoạch thực nghiệm

Chủ đề 2 – XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

Thời gian: 8h30-11h30, Chủ Nhật 19/12/2021
- Các tính toán từ các dữ liệu thô;
- Cách loại bỏ sai số thô;
- Cách biểu diễn các số liệu dưới dạng bảng và biểu đồ
- Lựa chọn hình ảnh đưa vào báo cáo

Nền tảng chia sẻ: Online qua ứng dụng Teams
 

Viết bình luận của bạn: