Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
22 DECEMBER 2021

[09-Jan-22] NGHỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Nhằm tạo ra một cái nhìn cho sinh viên khối ngành kỹ thuật về NGHỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT, CEFT sẽ có buổi chia sẻ về NGHỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT, với các điểm chạm như:

- Quản Lý Sản Xuất là gì?

- Cấu trúc bộ phận sản xuất ra sao?

- Tương quan của QLSX với các phòng ban khác trong 01 nhà máy và trong chuỗi cung ứng

- Kiến thức và kỹ năng cần có để đảm nhận công việc Quản Lý Sản Xuất?

- Những cơ hội và thách thức khi sinh viên làm việc trong lĩnh vực sản xuất

Buổi hội thảo sẽ được chia sẻ bởi 01 Giám Đốc Sản Xuất với gần 20 năm kinh nghiệm Quản Lý ở các nhà máy và tập đoàn đa quốc gia.

Thời gian buổi chia sẻ: 8h30 -11h30, 09/01/2022

Nền tảng chia sẻ: Online qua ứng dụng Teams

Hãy cùng CEFTworks chuẩn bị cho 01 năm 2022 rực rỡ nhé!

Link đăng kýhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAoBMEi8rkZ8D_s-PCoNIvIBviDAOTztA51sRS0xwI_42vhw/viewform

Bình luận:
binh-luan

Thân thị Tứ

29/12/2021

Nhân viên QC-lab

binh-luan

Phan Thị Bảo Ngọc

29/12/2021

Sinh viên mới ra trường

binh-luan

Nguyễn Thị Diễm Hương

23/12/2021

Nhân viên mới ra trường

Viết bình luận của bạn: