Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
24 FEBRUARY 2023

TIÊU CHUẨN CODEX HACCP 2022 (25/02/2024)

TIÊU CHUẨN CODEX HACCP 2022 - NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 

HACCP tiêu chuẩn LÕI của ngành Thực Phẩm, HACCP là tên viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point là hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm dựa trên nguyên tắc phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn trong quá trình sản xuất thực phẩm đảm bảo an toàn cho đối tượng tiêu dùng. HACCP được thực hiện trên toàn thế giới và áp dụng cho tất cả ngành sản xuất thực phẩm.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CODEX HACCP 2022 tại CEFTworks diễn ra trong 03 NGÀY, bao gồm các nội dung sau:

 

Phần 1: Tổng quan về TIÊU CHUẨN CODEX HACCP 2022

Phần 2: Thực hành vệ sinh tốt (8GHPs)

Phần 3: 7 nguyên tắc xây dựng và 12 bước áp dụng HACCP

Phần 4: Thực hành xây dựng Kế hoạch HACCP

Phần 5: Kỹ năng chung về Đánh giá nội bộ

Phần 6: Thực hành xây dựng bảng đánh giá & Đánh giá nội bộ

Phần 7: Giới thiệu về luật định liên quan An Toàn Thực Phẩm và các yêu cầu khác

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

  • Hiểu được các yêu cầu của tiêu chuẩn CODEX HACCP 2020
  • Nắm vững GHPs: Thiết kế cơ sở vật chất & thiết bị, bảo dưỡng, vệ sinh cá nhân, kiểm soát côn trùng gây hại
  • Áp dụng 7 nguyên tắc & 12 bước HACCP vào xây dựng kế hoạch HACCP thực tế các dòng sản phẩm
  • Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch đánh giá nội bộ
  • Các kiến thức liên quan đến Luật định ATTP, mối tương quan giữa HACCP và các tiêu chuẩn phổ biến trong ngành thực phẩm như ISO 22000:2018, FSSC 22K, BRC….

Thông tin đăng ký

- Số ngày đào tạo: 06 buổi sáng - chiều  các ngày chủ nhật 25/02 & 03/03 & 10/03/2024

+ Sáng: 8h30-11h45

+ Chiều: 13h15-17:00h

- Số lượng đào tạo: Tối đa 15 học viên/khóa.

- Địa điểm đào tạo: ONLINE qua ứng dụng Google Meets

- Chi phí đào tạo: Hai triệu đồng (2.000.000) đã bao gồm chi phí tài liệu, chứng nhận bảng cứng sau khóa học. Cam kết hỗ trợ học viên sau khóa học để có 1 nền tảng kiến thức tự tin trong công việc

*Miễn giảm cho học viên có hoàn cảnh khó khăn

* Cam kết hỗ trợ trước, trong & sau khóa học.

- Liên hệ đăng ký qua email: ceftworks@gmail.com hoặc hotline 0935.314.588

Bình luận:
binh-luan

Nguyễn Minh Phương

27/02/2023

Tư vấn khóa học

Viết bình luận của bạn: