Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
11 APRIL 2021

QC Online là gì?

QC Online là gì?

Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy các công ty tuyển dụng vị trí QC Online, vậy QC online là gì?

QC Online không phải là làm việc…online các bạn nhé. Thực sự chữ “online” ở đây được hiểu là On-line, nghĩa là vị trí này sẽ đảm nhận công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm ngay trên chuyền sản xuất bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên (có phương pháp lấy mẫu) và quyết định có đồng ý cho sản phẩm ấy được bán ra ngoài thị trường hay không. QC Online làm việc cực kỳ sát sao với bộ phận sản xuất, ở nhiều đơn vị người QC online còn có vai trò tham mưu cho trưởng ca sản xuất về việc có tiếp tục sản xuất hay phải dừng chuyền để hiệu chỉnh các thông số sản phẩm. Thông thường 1 người QC Online sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ chính yếu sau:

  • Thiết lập mẫu chuẩn mỗi mẻ
  • Cho phép sản xuất mẻ hàng loạt hay vẫn phải tiếp tục hiệu chỉnh máy móc
  • Kiểm tra ngẫu nhiên trên truyền
  • Đảm bảo ngoại quan sản phẩm
  • Lập phiếu xuất hàng hóa, giao nhận với kho thành phẩm

Có thể nói, để một hệ thống quản lý chất lượng vận hành hiệu quả thì vai trò của QC Online là cực kỳ quan trọng, bởi vì mọi thông số thu nhận được trên chuyền đều xuất phát từ vị trí này mà ra

Viết bình luận của bạn: