Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
15 APRIL 2021

Nhóm ISO

Công ty TNHH Sản Xuất Mủ Cao Su Lốp Kumho Việt Nam cần tuyển Nhóm ISO

Mô tả công việc:

 • Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục để lấy các chứng nhận theo tiêu chuẩn nhà nước và tiêu chuẩn quốc tế theo yêu cầu của công ty.

Prepare and implement document to obtain certificate according national standards and international standards.

 • Giám sát các phòng ban về công tác thực hiện theo những quy trình quy định của tiêu chuẩn.

Supervise all departments on their compliance with the standards specified procedures.

 • Lập kế hoạch đánh giá nội bộ và đánh giá chứng nhận bên ngoài

Plan the internal audits and external audits.

 • Hỗ trợ các phòng ban và khách hàng liên quan tới chứng nhận

Support others departments and customers which is related to certificates.

 • Đề xuất cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Propose to manage for the renovation quality control system

 • Xây dựng và lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên công ty về ISO và thực hiện đào tạo.

Build-up and plan the ISO training to the employee.

 • Tham gia khắc phục những đánh giá bên ngoài.

Participate to the corrective action from external audits.

 • Chịu trách nhiệm phân phối tài liệu.

Responsible distribute documents.

 • Thực hiện các công việc theo sự phân công của bộ phận và của công ty.

Perform work as assigned from department and company.

 

Yêu cầu:

 • Có 2 năm kinh nghiệm liên quan đến ISO

2 Year experience related to ISO

 • Có khả năng tư duy và logic

Thinking and Logic

 • Có khả năng làm việc nhóm

Team work

 • Có khả năng xây dựng và lập kế hoạch mục tiêu theo mục tiêu chung của bộ phận

Able to plan and buld up plan to archive the goals follows department’s goals

 • Khả năng giao tiếp tốt

Good communication

 

Phúc lợi: đầy đủ theo quy định Nhà nước, mức lương thỏa thuận lúc phỏng vấn

 

Liên hệ:

        - Địa chỉ: KCN Bàu Bàng, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương

        - Email nhận CV: cskh.ceftworks@gmail.com

        (Cú pháp nhận CV: Vị trí ứng tuyển + Ho & tên)

Viết bình luận của bạn: